Zasady dotyczące akceptacji zdjęć i Polityka prywatności

Zdjęcia w Mapach Google i Street View

Google dąży do tego, by pomóc Ci w odkrywaniu otaczającego Cię świata. Dzięki zdjęciom dostępnym na naszych platformach możesz poznać i obejrzeć różne miejsca, zarówno te znajdujące się w pobliżu, jak i po przeciwległej stronie globu. Dokładamy wszelkich starań, by udostępniane przez nas zdjęcia były przydatne i odzwierciedlały świat widziany oczami użytkowników.

Aby mieć pewność, że wszyscy użytkownicy oglądający zdjęcia w Mapach Google będą usatysfakcjonowani i zadowoleni, opracowaliśmy te zasady dotyczące akceptacji zdjęć oraz politykę prywatności. Objaśniamy w nich istotne różnice w traktowaniu zdjęć wykonanych różnymi metodami i przez różne osoby, metody postępowania z niedozwolonymi treściami, a także kryteria publikacji zdjęć w Mapach Google. Zaglądaj do tych zasad co jakiś czas, ponieważ możemy je aktualizować.

Korzystanie z naszych usług

Źródła zdjęć

Zdjęcia w Mapach Google pochodzą z dwóch źródeł: mogą być wykonane przez Google lub kogoś z użytkowników.

Pokaż więcejPokaż mniej
 • To, czy zdjęcie zostało wykonane przez Google czy przez użytkownika, można określić na podstawie nazwy autora lub ikony wyświetlanej przy każdym ze zdjęć. Zdjęcia pochodzą z różnych źródeł, co widać w informacjach o ich autorach. Na przykład niektóre zdjęcia Street View jako autora będą miały przypisaną firmę Google.
 • Zdjęcie wykonane przez użytkownika i opublikowane w Mapach Google pozostaje własnością tego użytkownika, chyba że przeniesie on prawo własności na inną osobę lub firmę.
 • Choć nasze zasady mają zastosowanie do obu tych rodzajów treści w takim samym stopniu, różnice dotyczące prawa własności oznaczają, że nasze zasady i mechanizmy egzekwowania zgłoszeń związanych z prywatnością, zamazywaniem oraz usuwaniem zdjęć mogą się nieznacznie różnić. Więcej informacji znajdziesz w punktach Prywatność oraz Zgłaszanie problemów.

Informacje o naszych zasadach i warunkach

Zasady te mają zastosowanie do zdjęć, podpisów, znaczników, linków, metadanych oraz innych treści opisowych związanych ze zdjęciami.

Pokaż więcejPokaż mniej

Gdzie mogą pojawić się Twoje zdjęcia

Wszelkie treści publikowane w Mapach Google są dostępne publicznie, między innymi w miejscu na mapie, w którym zdjęcie zostało wykonane. Gdy zdjęcie zostanie zatwierdzone do wyświetlenia w Mapach Google, będą mogli je zobaczyć wszyscy użytkownicy korzystający z naszych map.

Pokaż więcejPokaż mniej
 • Jeśli nie chcesz udostępniać swojego zdjęcia ani lokalizacji, w której zostało wykonane, nie używaj tej usługi do jego publikacji.
 • Zdjęcia przesyłane do publikacji w Mapach Google muszą spełniać określone przez nas Kryteria akceptacji zdjęć oraz Ogólne zasady dotyczące treści. Po opublikowaniu treści mogą pojawić się w wielu różnych usługach Google, takich jak Mapy Google, Street View, Google Earth czy wyszukiwarka Google.
 • Opublikowane treści mogą również pojawić się w innych witrynach wykorzystujących umieszczane widżety oraz interfejs API Map Google. Więcej informacji o sposobie wykorzystania Twoich zdjęć przez Google oraz osoby trzecie znajdziesz w Dodatkowych warunkach korzystania z Map Google/Google Earth.

Prywatność i zamazywanie zdjęć

Prywatność

Google podejmuje szereg działań mających na celu ochronę prywatności osób pojawiających się na zdjęciach publikowanych w Mapach Google. Z dalszej części artykułu dowiesz się, jak postępujemy w przypadku zgłoszeń naruszenia prywatności na zdjęciach w Mapach i Street View.

Treści dodane przez Google

Na podstawie nazwy autora lub ikony wyświetlanej przy każdym ze zdjęć („Mapy Google” lub „Street View”) można określić, czy zdjęcie zostało wykonane przez Google.

Pokaż więcejPokaż mniej
 • Zasady zamazywania zdjęć: stworzyliśmy zaawansowaną technologię zamazywania twarzy i tablic rejestracyjnych, której używamy przy przetwarzaniu wszystkich zdjęć w Google Street View. Za jej pomocą na zdjęciach pochodzących od Google zamazujemy wszystkie widoczne twarze i tablice rejestracyjne. Jeśli zobaczysz twarz lub tablicę rejestracyjną, która nie jest wystarczająco zamazana, lub jeśli chcesz, byśmy zamazali cały Twój dom lub samochód, prześlij prośbę za pomocą narzędzia do zgłaszania problemów. Istnieje również możliwość zamazania całego domu, pojazdu lub ich części, jeśli otrzymamy taką prośbę. Należy jednak pamiętać, że efekt zamazania obrazu jest trwały. Jeśli zgłosisz prośbę o zamazanie Twojego domu w zdjęciach Google Street View, wszystkie wcześniejsze i późniejsze obrazy Twojego domu również zostaną zamazane.
 • Zdjęcia Street View nie są generowane w czasie rzeczywistym: zdjęcia pokazują jedynie to, co nasze pojazdy zarejestrowały w dniu, w którym przejeżdżały obok danej lokalizacji. Zdjęcia te są następnie przetwarzane, co zajmuje wiele miesięcy. Oznacza to, że treści, które widzisz, mogą pochodzić sprzed kilku miesięcy lub nawet kilku lat. W przypadku niektórych miejsc, gdzie robiliśmy zdjęcia na przestrzeni wielu lat, możesz użyć funkcji Wehikuł czasu, by zobaczyć zmiany, jakie zaszły w tym okresie.

Treści dodane przez użytkowników

Przy zdjęciu wykonanym przez użytkownika widnieje nazwa osobistego profilu lub związana z nim ikona.

Pokaż więcejPokaż mniej
 • Nie zamazujemy zdjęć, które nie pochodzą od Google: użytkownicy regularnie przesyłają do Map Google zdjęcia zarówno przestrzeni zewnętrznej, jak i wnętrz budynków. Materiały te są gromadzone przez poszczególnych użytkowników i stanowią ich własność. Google nie jest właścicielem zdjęć przesyłanych przez użytkowników, więc nasze zasady dotyczące zamazywania zdjęć nie mają zastosowania do tych treści.
 • Własność prywatna: nie należy publikować zdjęć z prywatnych miejsc zamieszkania. Zdjęcia z innych miejsc będących prywatną własnością nie powinny być publikowane bez zgody właściciela.
 • Prosimy fotografów o uszanowanie kwestii prywatności podczas robienia zdjęć: jeśli wyraźnie rozpoznawalna osoba pojawiająca się na zdjęciu nie życzy sobie publikowania swojego wizerunku, należy to uszanować lub zamazać jej twarz przed publikacją zdjęcia.

Ogólne zasady dotyczące treści

Niedozwolone treści

Zasady te dotyczą w równej mierze treści dodanych przez firmę Google, jak i zdjęć przesłanych przez użytkowników. Należy pamiętać, że podczas oceniania zdjęć pod kątem zgodności z zasadami bierzemy również pod uwagę wartość artystyczną, edukacyjną oraz dokumentalną treści na nich zawartych.

Pokaż więcejPokaż mniej
 • Naruszenie własności intelektualnej: nie zezwalamy na publikację zdjęć oraz innych treści, które naruszają prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie. Więcej informacji o zgłaszaniu wniosków na mocy przepisów o ochronie praw własności intelektualnej można uzyskać, zapoznając się z naszymi procedurami dotyczącymi praw autorskich.
 • Spam: zdjęcia przesyłane wielokrotnie, mające nadmiernie promocyjny charakter lub zawierające tekst nałożony na znaczną część obrazu będą usuwane. Tak jak w przypadku innych zasad dotyczących treści, to ograniczenie obejmuje zdjęcia, a także podpisy, tytuły oraz komentarze użytkowników.
 • Treści o charakterze seksualnym: publikowanie treści o charakterze seksualnym jest niedozwolone.
 • Treści niebezpieczne, niezgodne z prawem lub zawierające sceny przemocy: publikowanie treści niezgodnych z prawem, promujących niebezpieczne lub nielegalne działania oraz zawierających sceny przemocy jest niedozwolone.
 • Narażenie dzieci na niebezpieczeństwo: Google prowadzi politykę całkowitego braku tolerancji dla treści prezentujących wykorzystywanie dzieci lub przemoc wobec nich. Obejmuje to wszystkie materiały wizualne związane z seksualnym wykorzystywaniem dzieci i wszelkie treści przedstawiające dzieci w kontekście seksualnym. W przypadku zetknięcia się z treściami dotyczącymi wykorzystywania dzieci zamykamy konto danego użytkownika oraz zgłaszamy sprawę do odpowiednich władz. Jeśli znajdziesz treści, które Twoim zdaniem pokazują wykorzystywanie dzieci w tym kontekście, nie udostępniaj ani nie komentuj ich, nawet jeśli chcesz zwrócić uwagę Google na ten problem. Zamiast tego zgłoś zdjęcie za pomocą linku „Zgłoś problem” w Mapach Google. Jeśli znajdziesz takie treści gdzie indziej w internecie, skontaktuj się bezpośrednio z odpowiednią instytucją, jak np. dyzurnet.pl.
 • Mowa nienawiści: nie zezwalamy na publikowanie treści związanych z promowaniem lub akceptowaniem przemocy wobec osób lub grup społecznych na tle rasy lub pochodzenia etnicznego, religii, niepełnosprawności, płci, wieku, narodowości, statusu weterana lub orientacji seksualnej/tożsamości płciowej, a także treści, których głównym celem jest nawoływanie do nienawiści w związku z tymi cechami.
 • Molestowanie i groźby: nie zezwalamy na wykorzystywanie Map Google do molestowania, nękania lub atakowania innych osób.
 • Informacje osobiste lub poufne: treści zawierające informacje o charakterze osobistym lub poufnym, takie jak dane karty kredytowej lub dokumenty tożsamości wydane przez organy państwowe, są niedozwolone – niezależnie od tego, czy dotyczą Ciebie czy innych osób.

Przedstawianie nieprawdziwych informacji

Nie zezwalamy na wykorzystywanie Map Google do wprowadzania w błąd innych osób. Obejmuje to zarówno treści, jak i podawanie fałszywych informacji.

Pokaż więcejPokaż mniej
 • Przypisywanie swoich treści innym osobom, firmom lub organizacjom bez odpowiedniego upoważnienia do ich reprezentowania jest niedozwolone.
 • Google zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć, zawieszania kont lub podejmowania innych czynności prawnych przeciwko fotografom, którzy fałszywie oświadczają, że reprezentują firmę Google lub są jej pracownikami.

Kryteria akceptacji zdjęć

Zakres

Nasze kryteria dotyczą wszystkich zdjęć pojawiających się w Mapach Google. Zdjęcia, które nie spełniają tych kryteriów, mogą zostać odrzucone przez Mapy Google, lecz pozostaną widoczne w Twoich albumach na Dysku Google lub w Zdjęciach Google.

Dokładność geograficzna

Zdjęcia muszą dokładnie odzwierciedlać miejsca, w których zostały wykonane. Obrazy nieprecyzyjnie umieszczone na mapie mogą wprowadzać innych w błąd i zostaną usunięte z Map Google.

Zdjęcia sferyczne

Zdjęcia sferyczne muszą obejmować pełne 360° bez żadnych luk. Zdjęcia te nie muszą rozciągać się do zenitu i nadiru (w górę i w dół), lecz dopuszczalne są jedynie niewielkie luki między górnymi a dolnymi krawędziami zdjęcia sferycznego.

Pokaż więcejPokaż mniej
 • Panoramy z niewielkimi błędami zszywania obrazu są dopuszczalne, lecz poważne błędy w tym zakresie stanowią podstawę do odrzucenia zdjęcia.
 • W przypadku opublikowania wielu zdjęć sferycznych w jednym obszarze mogą zostać między nimi wygenerowane połączenia. Niezależnie, czy połączenia zostały utworzone ręcznie czy automatycznie, możemy je skorygować lub usunąć, lub też utworzyć nowe połączenia, a także zmodyfikować położenie lub orientację Twojego zdjęcia sferycznego, by zapewnić realistyczny i spójny obraz rzeczywistości.
 • Podczas łączenia zdjęć sferycznych należy upewnić się, że między oboma końcami jest wyraźnie zachowana linia wzroku, z wyjątkiem otworów drzwiowych, gdzie zakłada się, że jest ona zachowana. Łączenie zdjęć sferycznych przez ściany lub na dużych odległościach spowoduje ich odrzucenie.
 • Jeśli dołączasz jakąkolwiek formę uznania autorstwa przy zenicie lub nadirze zdjęcia sferycznego, zwróć uwagę na odpowiednie wymagania podane w poniższym punkcie dotyczącym reklam.

Jakość i przejrzystość obrazu

Korekty stylistyczne (np. filtry fotograficzne) są dopuszczalne, o ile są nieznaczne i nie dodają żadnych elementów takich jak ramki, tekst, kolaże itp.

Pokaż więcejPokaż mniej
 • Dopuszczalne formy uznania autorstwa (opisane w innych sekcjach tego dokumentu) stanowią wyjątek od tego wymogu.
 • Zbyt ciemne lub rozmazane zdjęcia mogą sprawić, że inni użytkownicy będą mieć problem z przeglądaniem udostępnianego przez Ciebie obrazu otoczenia. To samo może dotyczyć nadmiernie zakrzywionych kompozycji oraz nadmiernego użycia filtrów fotograficznych. Zdjęcia mogą zostać przez nas odrzucone na tej podstawie.
 • Zdjęcia muszą mieć wystarczającą rozdzielczość. Dokładne wymagania zależą od typu zdjęcia i sposobu jego przesłania. Na przykład zdjęcia sferyczne muszą mieć co najmniej 14 megapikseli (rozdzielczość 5300 x 2650 pikseli lub większą).
 • Zdjęcia prezentujące główne produkty danej firmy (np. potrawy z menu, towary itp.) są dopuszczalne jedynie wtedy, gdy są związane z wpisem danej firmy w Mapach Google. Zdjęcia te mogą zostać odrzucone, jeśli nie są powiązane z odpowiednią firmą, nawet gdy są prawidłowo umiejscowione na mapie.
 • Nie należy przesyłać animowanych obrazów, zrzutów ekranu, rysunków, plakatów ani innych obrazów niebędących fotografiami.

Reklama oraz uznanie autorstwa

Wszelkie treści zawierające reklamy, napisy, komentarze oraz mające charakter nadmiernie promocyjny będą usuwane.

Pokaż więcejPokaż mniej
 • Niewielkie informacje o prawach autorskich (takie jak nazwa lub logo firmy) są dopuszczalne. Nie można umieszczać na zdjęciach adresów e-mail ani numerów telefonu. Dopuszczalne informacje o autorze muszą ograniczać się do dolnych 10% zdjęć oraz dolnych 36° (dolne 20%) zdjęć sferycznych.

Zgłaszanie problemów

Żądanie zamazania lub usunięcia obrazu

Jeśli zauważysz treści, które mogą naruszać Warunki korzystania z usług Google, Dodatkowe warunki korzystania z usług Mapy Google/Google Earth lub te zasady dotyczące akceptacji zdjęć i polityki prywatności, możesz to zgłosić za pomocą linku Zgłoś problem.

Pokaż więcejPokaż mniej
 • Oprócz automatycznego zamazania twarzy oraz tablic rejestracyjnych na zdjęciach dodanych przez Google, na odpowiedni wniosek zamażemy również całą osobę, samochód lub dom.
 • Jeśli nie jesteś w stanie rozwiązać sporu dotyczącego zamazania obrazu z innym użytkownikiem lub jeśli zdjęcie zawiera niedozwolone treści (np. nagość lub przemoc), możesz zgłosić do Google prośbę o usunięcie zdjęcia z Map Google. Sprawdzimy te treści i podejmiemy odpowiednie działania.

Zgłaszanie problemu

Jeśli znajdziesz zdjęcie, którego elementy powinny zostać dodatkowo zamazane, lub które Twoim zdaniem przedstawia treść budzącą zastrzeżenia, wykonaj te czynności:

Pokaż więcejPokaż mniej
 • Odszukaj zdjęcie.
 • Kliknij lub dotknij przycisk „Zgłoś problem”. W naszych witrynach znajdziesz go w prawym dolnym rogu okna, natomiast w naszych aplikacjach uzyskasz do niego dostęp, klikając przycisk flagi lub menu.
 • Wybierz problem i prześlij. Twoje zgłoszenie sprawdzimy od razu.