Zasady dotyczące akceptacji zdjęć i Polityka prywatności

Zdjęcia w Mapach Google i Street View

Google dąży do tego, by pomóc Ci w odkrywaniu otaczającego Cię świata. Dzięki zdjęciom dostępnym na naszych platformach możesz poznać i obejrzeć różne miejsca, zarówno te znajdujące się w pobliżu, jak i po przeciwległej stronie globu. Dokładamy wszelkich starań, by udostępniane przez nas zdjęcia były przydatne i odzwierciedlały świat widziany oczami użytkowników.

Aby mieć pewność, że wszyscy użytkownicy oglądający zdjęcia w Mapach Google będą usatysfakcjonowani i zadowoleni, opracowaliśmy te zasady dotyczące akceptacji zdjęć oraz politykę prywatności. Objaśniamy w nich istotne różnice w traktowaniu zdjęć wykonanych różnymi metodami i przez różne osoby, metody postępowania z niedozwolonymi treściami, a także kryteria publikacji zdjęć w Mapach Google. Zaglądaj do tych zasad co jakiś czas, ponieważ możemy je aktualizować.

Korzystanie z naszych usług

Źródła zdjęć

Zdjęcia w Mapach Google pochodzą z dwóch źródeł: mogą być wykonane przez Google lub kogoś z użytkowników.

Pokaż więcejPokaż mniej
 • To, czy zdjęcie zostało wykonane przez Google czy przez użytkownika, można określić na podstawie nazwy autora lub ikony wyświetlanej przy każdym ze zdjęć. Zdjęcia pochodzą z różnych źródeł, co widać w informacjach o ich autorach. Na przykład niektóre zdjęcia Street View jako autora będą miały przypisaną firmę Google.
 • Zdjęcie wykonane przez użytkownika i opublikowane w Mapach Google pozostaje własnością tego użytkownika, chyba że przeniesie on prawo własności na inną osobę lub firmę.
 • Choć nasze zasady mają zastosowanie do obu tych rodzajów treści w takim samym stopniu, różnice dotyczące prawa własności oznaczają, że nasze zasady i mechanizmy egzekwowania zgłoszeń związanych z prywatnością, zamazywaniem oraz usuwaniem zdjęć mogą się nieznacznie różnić. Więcej informacji znajdziesz w punktach Prywatność oraz Zgłaszanie problemów.

Prywatność i zamazywanie zdjęć

Prywatność

Google podejmuje szereg działań mających na celu ochronę prywatności osób pojawiających się na zdjęciach publikowanych w Mapach Google. Z dalszej części artykułu dowiesz się, jak postępujemy w przypadku zgłoszeń naruszenia prywatności na zdjęciach w Mapach i Street View.

Treści dodane przez Google

Na podstawie nazwy autora lub ikony wyświetlanej przy każdym ze zdjęć („Mapy Google” lub „Street View”) można określić, czy zdjęcie zostało wykonane przez Google.

Pokaż więcejPokaż mniej
 • Zasady zamazywania zdjęć: stworzyliśmy zaawansowaną technologię zamazywania twarzy i tablic rejestracyjnych, której używamy przy przetwarzaniu wszystkich zdjęć w Google Street View. Za jej pomocą na zdjęciach pochodzących od Google zamazujemy wszystkie widoczne twarze i tablice rejestracyjne. Jeśli zobaczysz twarz lub tablicę rejestracyjną, która nie jest wystarczająco zamazana, lub jeśli chcesz, byśmy zamazali cały Twój dom lub samochód, prześlij prośbę za pomocą narzędzia do zgłaszania problemów. Istnieje również możliwość zamazania całego domu, pojazdu lub ich części, jeśli otrzymamy taką prośbę. Należy jednak pamiętać, że efekt zamazania obrazu jest trwały. Jeśli zgłosisz prośbę o zamazanie Twojego domu w zdjęciach Google Street View, wszystkie wcześniejsze i późniejsze obrazy Twojego domu również zostaną zamazane.
 • Zdjęcia Street View nie są generowane w czasie rzeczywistym: zdjęcia pokazują jedynie to, co nasze pojazdy zarejestrowały w dniu, w którym przejeżdżały obok danej lokalizacji. Zdjęcia te są następnie przetwarzane, co zajmuje wiele miesięcy. Oznacza to, że treści, które widzisz, mogą pochodzić sprzed kilku miesięcy lub nawet kilku lat. W przypadku niektórych miejsc, gdzie robiliśmy zdjęcia na przestrzeni wielu lat, możesz użyć funkcji Wehikuł czasu, by zobaczyć zmiany, jakie zaszły w tym okresie.

Ogólne zasady dotyczące treści

Niedozwolone treści

Zasady te dotyczą w równej mierze treści dodanych przez firmę Google, jak i zdjęć przesłanych przez użytkowników. Należy pamiętać, że podczas oceniania zdjęć pod kątem zgodności z zasadami bierzemy również pod uwagę wartość artystyczną, edukacyjną oraz dokumentalną treści na nich zawartych.

Pokaż więcejPokaż mniej
 • Naruszenie własności intelektualnej: nie zezwalamy na publikację zdjęć oraz innych treści, które naruszają prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie. Więcej informacji o zgłaszaniu wniosków na mocy przepisów o ochronie praw własności intelektualnej można uzyskać, zapoznając się z naszymi procedurami dotyczącymi praw autorskich.
 • Spam: zdjęcia przesyłane wielokrotnie, mające nadmiernie promocyjny charakter lub zawierające tekst nałożony na znaczną część obrazu będą usuwane. Tak jak w przypadku innych zasad dotyczących treści, to ograniczenie obejmuje zdjęcia, a także podpisy, tytuły oraz komentarze użytkowników.
 • Treści o charakterze seksualnym: publikowanie treści o charakterze seksualnym jest niedozwolone.
 • Treści niebezpieczne, niezgodne z prawem lub zawierające sceny przemocy: publikowanie treści niezgodnych z prawem, promujących niebezpieczne lub nielegalne działania oraz zawierających sceny przemocy jest niedozwolone.
 • Narażenie dzieci na niebezpieczeństwo: Google prowadzi politykę całkowitego braku tolerancji dla treści prezentujących wykorzystywanie dzieci lub przemoc wobec nich. Obejmuje to wszystkie materiały wizualne związane z seksualnym wykorzystywaniem dzieci i wszelkie treści przedstawiające dzieci w kontekście seksualnym. W przypadku zetknięcia się z treściami dotyczącymi wykorzystywania dzieci zamykamy konto danego użytkownika oraz zgłaszamy sprawę do odpowiednich władz. Jeśli znajdziesz treści, które Twoim zdaniem pokazują wykorzystywanie dzieci w tym kontekście, nie udostępniaj ani nie komentuj ich, nawet jeśli chcesz zwrócić uwagę Google na ten problem. Zamiast tego zgłoś zdjęcie za pomocą linku „Zgłoś problem” w Mapach Google. Jeśli znajdziesz takie treści gdzie indziej w internecie, skontaktuj się bezpośrednio z odpowiednią instytucją, jak np. dyzurnet.pl.
 • Mowa nienawiści: nie zezwalamy na publikowanie treści związanych z promowaniem lub akceptowaniem przemocy wobec osób lub grup społecznych na tle rasy lub pochodzenia etnicznego, religii, niepełnosprawności, płci, wieku, narodowości, statusu weterana lub orientacji seksualnej/tożsamości płciowej, a także treści, których głównym celem jest nawoływanie do nienawiści w związku z tymi cechami.
 • Molestowanie i groźby: nie zezwalamy na wykorzystywanie Map Google do molestowania, nękania lub atakowania innych osób.
 • Informacje osobiste lub poufne: treści zawierające informacje o charakterze osobistym lub poufnym, takie jak dane karty kredytowej lub dokumenty tożsamości wydane przez organy państwowe, są niedozwolone – niezależnie od tego, czy dotyczą Ciebie czy innych osób.

Zgłaszanie problemów

Żądanie zamazania lub usunięcia obrazu

Jeśli zauważysz treści, które mogą naruszać Warunki korzystania z usług Google, Dodatkowe warunki korzystania z usług Mapy Google/Google Earth lub te zasady dotyczące akceptacji zdjęć i polityki prywatności, możesz to zgłosić za pomocą linku Zgłoś problem.

Pokaż więcejPokaż mniej
 • Oprócz automatycznego zamazania twarzy oraz tablic rejestracyjnych na zdjęciach dodanych przez Google, na odpowiedni wniosek zamażemy również całą osobę, samochód lub dom.
 • Jeśli nie jesteś w stanie rozwiązać sporu dotyczącego zamazania obrazu z innym użytkownikiem lub jeśli zdjęcie zawiera niedozwolone treści (np. nagość lub przemoc), możesz zgłosić do Google prośbę o usunięcie zdjęcia z Map Google. Sprawdzimy te treści i podejmiemy odpowiednie działania.

Zgłaszanie problemu

Jeśli znajdziesz zdjęcie, którego elementy powinny zostać dodatkowo zamazane, lub które Twoim zdaniem przedstawia treść budzącą zastrzeżenia, wykonaj te czynności:

Pokaż więcejPokaż mniej
 • Odszukaj zdjęcie.
 • Kliknij lub dotknij przycisk „Zgłoś problem”. W naszych witrynach znajdziesz go w prawym dolnym rogu okna, natomiast w naszych aplikacjach uzyskasz do niego dostęp, klikając przycisk flagi lub menu.
 • Wybierz problem i prześlij. Twoje zgłoszenie sprawdzimy od razu.