Zasady dotyczące rekomendowanych fotografów Street View

Te zasady mają zastosowanie do wszystkich rekomendowanych fotografów Street View, którzy wykonują w imieniu swoich klientów zdjęcia do wykorzystania w usługach Google.

Zasady dotyczące rekomendowanych fotografów Street View obejmują 4 obszary:


Wymagania dotyczące przejrzystości

Aby klienci w pełni rozumieli, jakie korzyści daje przesyłanie zdjęć do usług Google, muszą mieć odpowiednie informacje, które pozwolą im podejmować uzasadnione decyzje. Dlatego wymagamy, aby wszyscy uczestnicy programu Rekomendowani jednoznacznie przekazywali klientom informacje, które mogą mieć wpływ na takie decyzje. Oprócz spełnienia poniższych wymogów uczestnicy programu Rekomendowani muszą dołożyć należytych starań, aby przekazywać klientom inne istotne informacje, o które mogą oni prosić.

Świadcząc usługi fotograficzne swoim klientom, dbaj o przejrzystość i pamiętaj o swoich prawach i obowiązkach dotyczących innych osób i marek, a także związanych z przepisami prawa.

Opłaty za obsługę i koszty – ikona

Opłaty za obsługę i koszty

Uczestnicy programu Rekomendowani często pobierają opłatę związaną ze świadczonymi przez nich wartościowymi usługami, a kupujący zdjęcia powinni o tym wiedzieć. Aby spełnić minimum naszych wymagań, przed pierwszą transakcją sprzedaży musisz pisemnie poinformować nowych klientów o opłatach i kosztach oraz uwzględniać je na fakturach dla klientów.

Szczególnie kupujący zdjęcia, którzy mają małe budżety i mogą nie dysponować wiedzą ani zasobami typowymi dla większych firm, muszą wiedzieć, czego oczekiwać podczas współpracy z rekomendowanymi fotografami Street View.

Rzetelna prezentacja własnej działalności – ikona

Rzetelna prezentacja własnej działalności

Jako uczestnik programu Rekomendowani w Street View nie możesz przedstawiać się w sposób sugerujący, że jesteś pracownikiem Google. Przedstawiaj się zgodnie z prawdą, jako w pełni niezależny podmiot gospodarczy, i informuj klientów o roli Google, która ogranicza się do publikowania zdjęć.

Odpowiedzialność indywidualna – ikona

Odpowiedzialność indywidualna

Opublikowane zdjęcia zazwyczaj pojawiają się w Mapach Google w ciągu kilku sekund. Mogą jednak zostać później odrzucone, jeśli naruszają Politykę treści publikowanych przez użytkowników Map Google lub Warunki korzystania z usługi Mapy Google.

 • Jeśli zamówione zdjęcia zostaną usunięte z Map Google, za rozwiązanie problemu odpowiadają fotograf i właściciel firmy.
 • Zalecamy, by fotografowie niezwłocznie poprawiali lub zastępowali zdjęcia, które naruszają nasze zasady, tak by spełniały kryteria Map Google, lub – jeśli problemu nie da się rozwiązać – zwracali klientom pełną kwotę otrzymaną za wykonanie tych zdjęć.

Prawa do zdjęć – ikona

Prawa do zdjęć

Zalecamy, by we wszystkich relacjach pomiędzy fotografami a właścicielami firm obie strony uzgodniły w formie pisemnej warunki umowy, gwarancji i ewentualnego przeniesienia praw własności.

 • Należy ustalić, kto będzie właścicielem zdjęć po zakończeniu sesji. Jeśli fotograf zachowuje prawo własności, musi poinformować właściciela firmy, jak może wykorzystywać zdjęcia bez naruszania praw autorskich. To samo zdjęcie nie może być opublikowane dwukrotnie na różnych kontach (np. na koncie fotografa i na koncie właściciela firmy).

Zgodność z przepisami prawa – ikona

Zgodność z przepisami prawa

Podczas świadczenia usług klientom przestrzegaj wszystkich przepisów prawa. Nie wprowadzaj klientów w błąd, jeśli chodzi o Twoje umiejętności oraz ostateczną jakość wykonywanej pracy. Zadbaj również o to, by mieć odpowiednie ubezpieczenie niezbędne do wykonywania pracy, która została Ci zlecona.

Widoczność zdjęć – ikona

Widoczność zdjęć

Google ustala ranking zdjęć w Mapach Google niezależnie od wszelkich umów i porozumień pomiędzy firmami zewnętrznymi, w tym umów pomiędzy właścicielami firm a fotografami. Sam fakt, że właściciel firmy zapłacił profesjonalnemu fotografowi za sesję zdjęciową, nie wpływa na pozycję ani sposób wyświetlania zdjęć w Mapach Google.

Brak konfliktu interesów – ikona

Brak konfliktu interesów

Niektóre programy Google, a w szczególności Lokalni przewodnicy, wymagają uczestnictwa z pozycji niezawodowej (oznacza to, że ich uczestnik nie dostaje wynagrodzenia za przesyłane treści). Jeśli świadczysz płatne usługi (np. reklamujesz się jako rekomendowany dostawca zdjęć Street View), nie możesz łączyć tych usług z usługami niezawodowymi, które sugerują bezstronność (np. publikowaniem ocen i opinii jako Lokalny przewodnik).

Początek strony Początek strony – ikona


Prawidłowe wykorzystanie marek Google

Tylko fotografowie lub firmy uczestniczące w programie Rekomendowani mogą wykorzystywać markę Street View Map Google i plakietkę Rekomendowani w celach marketingowych. Jeżeli jesteś rekomendowanym fotografem, możesz ich używać, by wyróżnić swoją firmę. Rekomendowani fotografowie mogą korzystać z plakietki Rekomendowani, znaku słownego oraz elementów marki, takich jak Mapy Google czy Street View i dowolnych powiązanych logo. Poniżej opisujemy, co możesz z nimi robić, a czego nie. Jeśli uważasz, że ktoś używa naszych zasobów marki w sposób niedozwolony przez Google, możesz zgłosić problem tutaj. Przypadki niedozwolonego wykorzystania wszystkich innych zasobów marki Google możesz zgłosić w tym miejscu

Korzystanie z plakietki Rekomendowani – ikona

Korzystanie z plakietki Rekomendowani

 • Plakietki Rekomendowani i elementów marki mogą używać tylko certyfikowani uczestnicy programu Rekomendowani w Street View.
 • Plakietkę Rekomendowani możesz umieszczać tylko na białym tle z odpowiednim dopełnieniem, niezależnie od tego, gdzie ją prezentujesz.
 • Plakietki Rekomendowani możesz używać tylko w połączeniu ze swoim imieniem i nazwiskiem lub z nazwą i logo firmy.
 • Plakietki Rekomendowani i elementów marki możesz używać na stronach internetowych, w prezentacjach i drukowanych materiałach marketingowych oraz na odzieży firmowej.
 • Plakietka i elementy marki nie mogą być dominującymi elementami na stronie lub ubraniu.
 • Nie zmieniaj logo Map Google i Street View, plakietki Rekomendowani ani ich słownych odpowiedników. Ten zakaz obejmuje dodawanie elementów graficznych, rozciąganie obrazów i tłumaczenie na inne języki.
 • Nie posługuj się plakietką w mylący lub nieprawidłowy sposób. Nie posługuj się nią na przykład w sposób, który mógłby sugerować, że Google poleca jakiekolwiek produkty lub usługi.

Sprzedaż usług – ikona

Sprzedaż usług

 • Możesz świadczyć profesjonalne usługi związane z wykonywaniem zdjęć sferycznych.
 • Podczas interakcji z innymi firmami nie przedstawiaj fałszywych informacji o swoim uczestnictwie w programie Rekomendowani ani go nie zatajaj.
 • Nie możesz łączyć usług, które świadczysz odpłatnie (np. reklamować się jako rekomendowany dostawca zdjęć Street View), z działalnością w programie Lokalni przewodnicy.

Oznaczenie strony internetowej elementami marki – ikona

Oznaczenie strony internetowej elementami marki

 • Nie używaj w nazwie domeny wyrażeń „Google”, „Mapy Google”, „Street View”, „plakietka Rekomendowani” ani innych znaków towarowych Google lub wyrazów do nich podobnych.
 • Możesz wyświetlać plakietkę Rekomendowani na swojej stronie internetowej.

Oznaczenie pojazdu elementami marki – ikona

Oznaczenie pojazdu elementami marki

 • W oznaczeniach graficznych na swoim pojeździe możesz wykorzystywać tylko markę i logo swojej firmy.
 • Nie umieszczaj na pojeździe żadnych elementów marki Google, w tym ikony, plakietki ani logo Street View.

Umieszczenie marki w nadirze lub zenicie zdjęcia sferycznego – ikona

Umieszczenie marki w nadirze lub zenicie zdjęcia sferycznego

 • Umieść logo lub nazwę swojej firmy (we właściwym rozmiarze) w nadirze lub zenicie zdjęcia. Wytyczne dotyczące zasad dla poszczególnych formatów znajdziesz tutaj.
 • Jeśli chcesz dodać markę w nadirze zdjęcia lub na dachu pojazdu, musisz:
  • mieć pozwolenie na używanie tej marki;
  • zadbać o to, aby przedstawiane treści wiązały się z marką (np. promowanie lokalnej turystyki) lub były jej własnością.
 • Jeśli zdjęcie jest sponsorowane lub należy do marki, nie może zawierać:
  • zasobów marki Google,
  • grafik promocyjnych lub sloganów reklamowych (chyba że mają one związek z przedstawioną lokalizacją),
  • wyrażenia „sponsorowane przez” lub jego tłumaczenia.
 • W nadirze lub zenicie zdjęcia sferycznego nie możesz dodać plakietki Rekomendowani ani żadnego innego logo Google (dotyczy to również grafik na dachu samochodu, które znajdują się w polu widzenia kamery).

Poza tymi wytycznymi pamiętaj o przestrzeganiu określonych przez Google reguł prawidłowego korzystania, Warunków korzystania z marki, Wskazówek dotyczących używania danych geograficznych oraz wszelkich innych wskazówek związanych ze stosowaniem znaków towarowych Google.

Reklamowanie firmy w Google Ads – ikona

Reklamowanie firmy w Google Ads

Jeśli chcesz, możesz reklamować swoją firmę w Google Ads, używając w reklamach wyrażenia „program rekomendowanych fotografów”. Nie możesz natomiast umieszczać w reklamach nazwy Street View ani innych marek Google.

Ikona marki Google w profilu Twojej firmy

Elementy marki w profilu Twojej firmy w Google

Jeśli masz profil firmy w Google, musisz przestrzegać zasad usługi Profil Firmy w Google ze szczególnym uwzględnieniem Wskazówek na temat umieszczania informacji o firmie w Google.

Nie używaj w nazwie profilu swojej firmy w Google słów „Google”, „Mapy Google”, „Street View” ani innych znaków towarowych Google oraz wyrazów do nich podobnych.

Gdy uzyskasz plakietkę Rekomendowani, możesz ją przesłać do swojego profilu.

Uwaga: nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować utratą statusu w programie oraz prawa do wykorzystywania plakietki Rekomendowani i innych elementów marki.

Początek strony Początek strony – ikona


Program Rekomendowani – wymagania dotyczące jakości zdjęć

Jakość obrazu – ikona

Jakość obrazu

 • 7,5 Mpix lub większe (3840 x 1920 pikseli).
 • Format obrazu 2:1.
 • Brak luk w obrazie wzdłuż horyzontu.
 • Brak wyraźnych błędów na łączeniach.
 • Odpowiednia szczegółowość jasnych i ciemnych obszarów.
 • Ostrość: ostre zdjęcia, bez rozmycia spowodowanego ruchem.
 • Brak efektów rozpraszających i filtrów.

Łączenie zdjęć – ikona

Łączenie zdjęć

 • Wszystkie połączone zdjęcia sferyczne muszą mieć wyraźnie zachowaną linię wzroku.
 • Zalecamy, by robić zdjęcia co metr w pomieszczeniach i co 3 metry na zewnątrz.
 • Zwiększ szanse na połączenie Twoich zdjęć ze zdjęciami Street View, tworząc kolekcję zdjęć sięgającą na ulicę.

Stosowność – ikona

Stosowność

 • Zgoda na pokazywanie osób i miejsc.
 • Dokładne umiejscowienie geograficzne.
 • Brak przestrzeni stworzonych komputerowo.
 • Brak informacji o autorze poza obszarem nadiru.
 • Brak treści propagujących nienawiść lub niezgodnych z prawem.

Początek strony Początek strony – ikona


Niedozwolone praktyki

Nieodpowiednie treści – ikona

Nieodpowiednie treści

Więcej informacji o treściach zabronionych i podlegających ograniczeniom znajdziesz w Polityce treści publikowanych przez użytkowników Map Google.

Możesz zgłosić nieodpowiednie treści, korzystając z linku Zgłoś problem.

Informacje fałszywe, nierealne lub wprowadzające w błąd – ikona

Informacje fałszywe, nierealne lub wprowadzające w błąd

Zależy nam na tym, aby klienci rekomendowanych fotografów Street View mogli podejmować uzasadnione decyzje dotyczące współpracy z nimi, co oznacza, że musisz w bezpośredni i zgodny z prawdą sposób opisać swoją firmę, świadczone usługi i ich koszty oraz wyniki, jakich mogą oczekiwać Twoi klienci. Nie podawaj informacji fałszywych, nierealnych ani wprowadzających w błąd.

Przykłady:

 • fałszywe zapewnienia o powiązaniu z Google,
 • gwarantowanie najwyższych pozycji w Google Street View lub w Mapach Google.

Naruszanie zaufania, nękanie lub znieważanie – ikona

Naruszanie zaufania, nękanie lub znieważanie

Klienci Street View powinni uzyskać od fotografa Street View usługi tak samo wysokiej jakości, jak gdyby współpracowali bezpośrednio z Google. Nie stosuj praktyk noszących znamiona nękania lub znieważania albo w inny sposób prowadzących do naruszenia zaufania potencjalnych lub obecnych klientów.

Przykłady:

 • ponawianie prób nawiązania kontaktu z potencjalnym klientem,
 • wywieranie nadmiernej presji na reklamodawcę, aby go skłonić do rejestracji lub zatrzymać w agencji,
 • zdawanie egzaminów certyfikacyjnych Google przez podstawione osoby,
 • phishing (wyłudzanie informacji),
 • odpłatne oferowanie kuponów Google Ads.

Początek strony Początek strony – ikona


Więcej o naszych zasadach

Musisz znać zasady Google dotyczące rekomendowanych fotografów Street View i śledzić ich aktualizacje. Jeśli uznamy, że naruszasz te zasady, możemy przeprowadzić szczegółową kontrolę Twojej działalności i poprosić o podjęcie działań naprawczych. W przypadku notorycznych lub poważnych naruszeń możemy wykluczyć Cię z programu Rekomendowani i powiadomić o tym Twoich klientów. Możemy także uniemożliwić Ci przesyłanie treści do usług wchodzących w skład Map Google.

Te zasady stanowią uzupełnienie wszelkich dotychczasowych zasad i warunków, które mogą dotyczyć firm zewnętrznych, w tym zasad wymienionych poniżej:

Jakie są konsekwencje naruszenia zasad – ikona

Jakie są konsekwencje naruszenia zasad

Weryfikacja przestrzegania zasad: w każdej chwili możemy sprawdzić, czy Twoja firma działa zgodnie z zasadami dotyczącymi rekomendowanych fotografów Street View. Jeśli poprosimy Cię o informacje związane z przestrzeganiem zasad, musisz odpowiedzieć niezwłocznie oraz w razie potrzeby szybko podjąć działania naprawcze, by zachować zgodność z naszymi zasadami. Aby sprawdzić, czy Twoja firma przestrzega naszych zasad, możemy też skontaktować się z Twoimi klientami.

Powiadomienie o nieprzestrzeganiu zasad: jeśli uznamy, że naruszasz zasady dotyczące rekomendowanych fotografów Street View, w większości przypadków skontaktujemy się z Tobą, by zalecić działania naprawcze. Jeśli nie wprowadzisz wymaganych zmian w podanym przez nas terminie, możemy podjąć odpowiednie działania, aby je wyegzekwować. W przypadkach poważnych lub notorycznych naruszeń zasad możemy podjąć działania natychmiast i bez uprzedzenia.

Zawieszenie udziału w programie dla firm zewnętrznych: Twój udział w programach Google dla firm zewnętrznych, takich jak Rekomendowani w Street View, zależy od przestrzegania zasad dotyczących rekomendowanych fotografów Street View. Jeśli je naruszysz albo nie pozwolisz nam na weryfikację Twoich działań pod kątem zgodności z naszymi zasadami, możemy ograniczyć lub zawiesić Twój udział w tych programach.

Zawieszenie konta w Mapach: w przypadku poważnego naruszenia zasad możemy zawiesić Twoje konto w Mapach Google. Jeśli naruszenia zasad będą się powtarzać lub będą szczególnie poważne, możemy trwale zawiesić Twoje konto w Mapach Google oraz możliwość współtworzenia Map Google. Możemy również powiadomić o tym Twoich klientów.

Jak zgłosić naruszenie zasad – ikona

Jak zgłosić naruszenie zasad przez firmę zewnętrzną

Uważasz, że partner zewnętrzny narusza te zasady? Poinformuj nas:

Początek strony Początek strony – ikona