Wskazówki dotyczące sprzedaży i promowania marki

Wskazówki dotyczące promowania marki Street View są przeznaczone dla zawodowych fotografów i profesjonalnych agencji fotograficznych. Dzięki nim wyróżnisz się jako aktywny współtwórca, będziesz się dzielić niezwykłymi zdjęciami Street View w formie rzeczywistości wirtualnej, a Twoi klienci będą z dumą prezentować swoje firmy w Street View. Aby trafić do większej liczby potencjalnych klientów, możesz wykorzystać następujące materiały.

Naklejki „Wejdź do środka”

Naklejki „Wejdź do środka”

 • Promuj firmy, których zdjęcia zostały niedawno dodane do Street View
 • Wydrukuj ten projekt naklejki, korzystając z wybranej usługi drukowania
Plakietka Rekomendowani

Plakietka Rekomendowani

 • Aktywni użytkownicy Street View, którzy spełnią nasze wymogi, mogą używać plakietki Rekomendowani oraz plakietki dla pojazdu zgodnie z poniższymi wskazówkami dotyczącymi promowania marki
 • Użytkownicy, którzy nie spełniają wymogów lub przestali je spełniać, nie mogą używać tych plakietek
Google Cardboard

Google Cardboard

 • Podziwiaj Street View w rzeczywistości wirtualnej
 • Doskonałe do utworzenia prezentacji lub jako prezent dla klientów
 • Po zamówieniu co najmniej 100 sztuk możesz wybrać niestandardową grafikę oraz zyskujesz niższą cenę za sztukę (7,59 USD)
 • Odwiedź stronę Maxbox VR, by uzyskać zniżkę dla rekomendowanych specjalistów, którzy chcą dodać do swojej oferty niestandardowe zestawy VR Google Cardboard

Standardy promowania marki

Nawet jeśli nie bierzesz udziału w programie Rekomendowani, część tych wskazówek może być dla Ciebie przydatna. Chcesz dołączyć do programu? Przeczytaj artykuł Wyróżnij się jako rekomendowany fotograf, by zapoznać się z warunkami uczestnictwa.

Tylko fotografowie lub firmy w programie „Rekomendowani” mogą wykorzystywać markę Street View Map Google i plakietkę Rekomendowani w celach marketingowych. Jeżeli jesteś rekomendowanym specjalistą, możesz ich używać, by wyróżnić swoją firmę. Rekomendowani specjaliści mogą korzystać z plakietki Rekomendowani, znaku słownego oraz elementów związanych z marką, takich jak Google, Mapy Google, Street View i dowolnych powiązanych logo. Poniżej opisujemy, co możesz z nimi robić, a czego nie. Jeśli uważasz, że ktoś używa naszych zasobów związanych z marką w sposób niedozwolony przez Google, możesz zgłosić takie niedozwolone korzystanie.

Co możesz robić

Co możesz robić

 • Plakietki Rekomendowani i elementów związanych z marką mogą używać tylko certyfikowani uczestnicy programu
 • Możesz świadczyć profesjonalne usługi związane ze zdjęciami sferycznymi
 • Plakietkę Rekomendowani możesz umieszczać tylko na białym tle z odpowiednim obramowaniem, niezależnie od tego, gdzie ją prezentujesz
 • Plakietki Rekomendowani możesz używać tylko w połączeniu ze swoim nazwiskiem lub nazwą i logo firmy
 • Plakietki Rekomendowani i elementów związanych z marką możesz używać na stronach internetowych, w prezentacjach i drukowanych materiałach marketingowych oraz na odzieży firmowej
 • Plakietka i elementy związane z marką nie mogą być dominującymi elementami na stronie lub ubraniu
 • Na dachu pojazdu możesz umieścić tylko swoją markę i własne logo
Czego nie możesz robić

Czego nie możesz robić

 • Podczas interakcji z innymi firmami nie podawaj fałszywych informacji o swoim uczestnictwie w programie Rekomendowani ani go nie zatajaj.
 • Nie możesz łączyć usług, które świadczysz odpłatnie, z kontem w programie Lokalni przewodnicy (np. reklamować się jako rekomendowany autor zdjęć Street View). Więcej informacji na temat świadczenia usług fotograficznych przez uczestników programu Lokalni przewodnicy znajdziesz w tym poście na Forum Lokalnych przewodników.
 • Nie zmieniaj żadnych logo ani znaków słownych Map Google, Street View i plakietki Rekomendowani ani ich słownych odpowiedników. Obejmuje to dodawanie elementów graficznych, rozciąganie obrazów i tłumaczenie na inne języki.
 • Nie posługuj się plakietką w mylący lub nieprawidłowy sposób. Nie wolno np. używać jej w sposób sugerujący rekomendowanie przez Google jakichś produktów lub usług.
 • Nie używaj w nazwie domeny wyrażeń „Google”, „Mapy Google”, „Street View”, „plakietka Rekomendowani” ani innych znaków towarowych Google oraz wyrazów do nich podobnych
 • Nie umieszczaj na pojeździe ikon Street View lub elementów związanych z marką programu Rekomendowani:
  • jeśli nie uczestniczysz w tym programie,
  • większych niż 30 cm x 12 cm,
  • jako dominujących lub jedynych elementów związanych z marką.
  • Przykład:
Standardy promowania marki

Umieszczanie marki w nadirze lub zenicie zdjęcia sferycznego

 • Umieść logo lub nazwę swojej firmy (we właściwym rozmiarze) w nadirze lub zenicie zdjęcia. Wymagania dla poszczególnych formatów znajdziesz tutaj.
 • Jeśli chcesz dodać markę w nadirze zdjęcia lub na dachu pojazdu, musisz:
  • mieć pozwolenie na używanie tej marki,
  • upewnić się, że przedstawiane treści wiążą się z marką (np. promują lokalną turystykę) lub są jej własnością.
 • Jeśli zdjęcie jest sponsorowane lub należy do marki, nie może zawierać:
  • elementów związanych z marką Google,
  • grafik promocyjnych lub sloganów reklamowych (chyba że mają one związek z przedstawioną lokalizacją),
  • wyrażenia „sponsorowane przez” lub jego tłumaczenia.
 • W nadirze lub zenicie zdjęcia sferycznego nie możesz dodać plakietki Rekomendowani ani żadnego innego logo Google (dotyczy to również grafik na dachu samochodu, które znajdują się w polu widzenia kamery).

Poza tymi wytycznymi pamiętaj o przestrzeganiu określonych przez Google reguł prawidłowego korzystania, Warunków korzystania z marki, Wskazówek o używaniu danych geograficznych oraz wszelkich innych wskazówek dotyczących korzystania ze znaków towarowych Google.

Uwaga: jeśli nie będziesz przestrzegać tych wskazówek, możesz stracić certyfikat i prawo do posługiwania się plakietką Rekomendowani oraz innymi elementami związanymi z marką.

Przejrzystość i odpowiedzialność

Kiedy świadczysz usługi fotograficzne swoim klientom, zadbaj o taką samą przejrzystość i pamiętaj o swoich prawach i obowiązkach dotyczących innych ludzi, marek i przepisów prawa.

Uczciwy przekaz informacji

Uczciwy przekaz informacji

Fotografom i agencjom fotograficznym nie wolno przedstawiać się w sposób sugerujący, że są zatrudnieni przez Google. Należy przedstawiać się zgodnie z prawdą, jako w pełni niezależny podmiot gospodarczy, oraz informować klientów o roli Google, która ogranicza się do publikowania zdjęć.
Odpowiedzialność indywidualna

Odpowiedzialność indywidualna

Opublikowane zdjęcia zazwyczaj pojawiają się w Mapach Google w ciągu kilku sekund. Mogą jednak zostać później odrzucone, jeśli naruszają zasady dotyczące zdjęć w Mapach Google lub warunki korzystania z usługi Mapy Google.
 • Jeśli zamówione zdjęcia zostaną odrzucone z Map Google, za rozwiązanie problemu odpowiadają fotograf lub agencja oraz właściciel firmy
 • Zalecamy, by fotografowie niezwłocznie poprawiali lub zastępowali zdjęcia, które naruszają nasze zasady, tak by zostały zaakceptowane w Mapach Google, lub – jeśli problemu nie da się rozwiązać – zwracali klientom pełną kwotę otrzymaną za wykonanie tych zdjęć
Własność zdjęcia

Własność zdjęcia

Zalecamy, by we wszystkich relacjach pomiędzy fotografami lub agencjami fotograficznymi a właścicielami firm obydwie strony uzgodniły w formie pisemnej warunki umowy, gwarancji i prawa własności.
 • Ustal, kto będzie właścicielem zdjęć po zakończeniu sesji. Jeśli fotograf lub agencja zachowuje prawo własności, upewnij się, że właściciel firmy wie, w jaki sposób może wykorzystywać zdjęcia bez naruszania prawa autorskiego fotografa lub agencji. Jeśli prawo własności przechodzi na właściciela firmy, upewnij się, że wyraża on zgodę na przekazanie zdjęć oraz że rozumie prawa, jakie może zachować fotograf lub agencja.
 • To samo zdjęcie nie może być opublikowane dwukrotnie na różnych kontach (np. na koncie fotografa i na koncie właściciela firmy).
Zgodność z przepisami prawa

Zgodność z przepisami prawa

Podczas świadczenia usług klientom należy przestrzegać wszystkich przepisów prawa. Nie wprowadzaj klientów w błąd, jeśli chodzi o Twoje umiejętności oraz ostateczną jakość wykonywanej pracy. Zadbaj również o to, by mieć odpowiednie ubezpieczenie niezbędne do wykonywania pracy, która została Ci zlecona.
Widoczność zdjęcia

Widoczność zdjęcia

Google ustala ranking zdjęć w Mapach Google niezależnie od wszelkich umów i porozumień pomiędzy podmiotami zewnętrznymi, w tym umów pomiędzy właścicielami firm a fotografami. Sam fakt, że właściciel firmy zapłacił profesjonalnemu fotografowi za sesję zdjęciową, nie gwarantuje pozycji ani sposobu wyświetlania zdjęć w Mapach Google.
Brak konfliktu interesów

Brak konfliktu interesów

Niektóre programy Google, a w szczególności Lokalni przewodnicy, wymagają uczestnictwa z pozycji niezawodowej (oznacza to, że nie dostajesz wynagrodzenia za przesyłane treści). Jeśli świadczysz płatne usługi (np. reklamujesz się jako zaufany dostawca Street View), nie możesz łączyć tych usług z usługami niezawodowymi, które sugerują bezstronność (np. publikowaniem ocen i opinii jako Lokalny przewodnik).