Special Olympics World Games

Organizatorzy Olimpiad Specjalnych przez cały rok przygotowują treningi oraz zawody lekkoatletyczne dla niepełnosprawnych dzieci i dorosłych.Dzięki tej inicjatywie sportowcy biorący udział w zawodach mogą rozwijać sprawność fizyczną, podejmować wyzwania oraz dzielić się swoją pasją z globalną społecznością.

Rozmiar działalności

Medium

Sektor

Usługi dla ludności

Cele

Analiza skuteczności stron internetowych

Podnoszenie świadomości dotyczącej misji organizacji

Pozyskiwanie subskrybentów

Zaangażowanie odbiorców

Zwiększenie ruchu na stronie

Usługa

Google Workspace dla organizacji non-profit

Google Ad Grants

Program YouTube dla Organizacji Non-Profit

Zdjęcia

Olimpiady Specjalne

Strona

https://www.specialolympics.org/

Wyzwanie

Światowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych 2015 odbyły się w Los Angeles, gdzie 6500 sportowców ze 165 krajów rywalizowało ze sobą w 25 różnych dyscyplinach, pokazując, czym jest prawdziwa odwaga, radość i determinacja.

Do realizacji tak ogromnego przedsięwzięcia konieczne było sprawne skoordynowanie pracy 30 tys. wolontariuszy, obsłużenie 500 tys. widzów, a także rozdysponowanie dziesiątek milionów dolarów pochodzących z darowizn.

Historia

Aby mieć pewność, że Światowe Igrzyska 2015 przebiegną bez problemów, organizatorzy Olimpiad Specjalnych wykorzystali Google Workspace do skoordynowania pracy wolontariuszy. Użyli też Ad Grants, aby zaangażować widzów online, i Google Analytics – aby lepiej poznać grupę odbiorców.

„Nasza misja ma na celu zwiększanie świadomości społecznej oraz promowanie akceptacji i otwarcia się na innych, dlatego chcemy trafić do jak największej liczby osób. Dzięki Google mogliśmy dowiedzieć się, kim są nasi odbiorcy, a także dotrzeć z naszym przekazem do osób na całym świecie”.

Patrick McClenahan, prezes i dyrektor generalny Światowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych 2015

Wpływ

Kampania Ad Grants przyciągnęła 44% nowych użytkowników strony Olimpiad Specjalnych i wygenerowała co drugą subskrypcję.

Dzięki Google Analytics możliwa była dokładna analiza zachowań użytkowników strony oraz zmierzenie zakresu i rodzaju zaangażowania.

Natomiast wykorzystując YouTube Space w Los Angeles, organizatorzy mogli nakręcić atrakcyjne filmy przy bardzo ograniczonym budżecie, co przyczyniło się do jeszcze szerszego rozpropagowania ich misji.

Dowiedz się, jak inne organizacje korzystają z programu Google dla Organizacji Non-Profit, by zmieniać świat.