Thrive DC

Organizacja Thrive DC powstała w 1979 r. z zamiarem zapobiegania bezdomności i rozwiązywania tego problemu w Waszyngtonie.

Rozmiar działalności

Small

Sektor

Pomoc humanitarna

Cele

Efektywna komunikacja i współpraca

Podnoszenie świadomości dotyczącej misji organizacji

Rekrutacja i szkolenie wolontariuszy, a także współpraca z nimi

Większa produktywność i lepsza organizacja pracy

Zbiórka funduszy

Znalezienie darczyńców

Zwiększenie ruchu na stronie

Zwiększenie zasięgu

Usługa

Google Workspace dla organizacji non-profit

Google Ad Grants

Zdjęcia

Thrive DC

Strona

https://www.thrivedc.org

Wyzwanie

W Waszyngtonie 16,4% mieszkańców żyje w warunkach ubóstwa1, a ceny nieruchomości stale rosną. Organizacja Thrive DC musi więc podejmować szybkie działania na dużą skalę, by przeciwdziałać wzrostowi liczby bezdomnych w Dystrykcie Kolumbii, która wynosi obecnie 7400 osób2.

„Przy zbieraniu funduszy w wysokości 3 milionów dolarów, dzięki którym wydajemy tysiące posiłków rocznie oraz pomagamy wielu osobom w wyjściu z nałogu alkoholowego, powrocie do normalnego życia po opuszczeniu więzienia czy też w znalezieniu pracy, ostatnią rzeczą, jakiej nam trzeba, jest brak efektywności. Google dla Organizacji Non-Profit zwiększa naszą skuteczność działania”.

Daniel Meloy, dyrektor ds. rozwoju w organizacji Thrive DC

Historia

Typowy poranek w Thrive DC zaczyna się od obfitego śniadania wydawanego 150–200 osobom, które przy okazji mogą też skorzystać z pralni i pryszniców. Thrive DC koordynuje na co dzień pomoc w wychodzeniu z uzależnień od środków odurzających, programy ułatwiania powrotu do normalnego życia po opuszczeniu więzienia, działanie banku żywności, szkolenia zawodowe, zajęcia z posługiwania się komputerem i usługi pocztowe dla 1000 podopiecznych. Mimo że organizacja Thrive DC ma tylko 16 pracowników, udaje się jej corocznie udzielać pomocy 2000 osób, koordynować działania 2400 wolontariuszy, wydawać 160 000 posiłków i rozdawać wśród potrzebujących ponad 60 ton żywności z zapasów rezerwowych.

Kluczami do jej sukcesu są: efektywnie działający zespół, bardzo dobrze zorganizowany system zarządzania wolontariuszami i skuteczna strategia zbierania datków. Gdy przedstawiciele zespołu Google dla Organizacji Non-Profit odwiedzili biuro organizacji Thrive DC w Waszyngtonie, poczuli wielką dumę, widząc, jak bardzo nasze usługi pomagają w jej funkcjonowaniu.

Efektywność ma podstawowe znaczenie dla niewielkiego zespołu pracowników, który odmienia życie tysięcy osób. Google Workspace pomaga organizacji Thrive DC w jeszcze skuteczniejszym działaniu. Kalendarz Google służy jej do przypisywania co tydzień setek wolontariuszy do 6 programów, a dzięki oznaczeniu wydarzeń kolorami od razu widać, które grupy i kiedy niosą pomoc. Dysk Google i Meet ułatwiają współpracę. „Gdy edytujemy informacje w bazie danych o wolontariuszach, wszyscy korzystamy z tego samego arkusza kalkulacyjnego w Google. Dzięki temu udało nam się w ciągu 2 godzin wykonać zadanie, które w innym przypadku zajęłoby nam 2 tygodnie” – mówi Kira Lanier, kierowniczka ds. rozwoju w organizacji Thrive DC. „Gdy przebywamy poza siedzibą, możemy komunikować się na czacie grupowym w Hangouts”.

„Dzięki Google Workspace możemy szybciej wykonywać zadania administracyjne i poświęcać więcej czasu na niesienie pomocy potrzebującym”.

Kira Lanier, kierownik ds. rozwoju w organizacji Thrive DC


Hasło „Niesienie pomocy potrzebującym” ma dla organizacji Thrive DC bardzo konkretne znaczenie. Chodzi o codzienne zapewnianie posiłków i opieki najsłabszym grupom społecznym, ale też o rozwijanie programów wsparcia dla bezdomnych. Mają im one ułatwić powrót do społeczeństwa, uzyskanie samodzielności, znalezienie pracy i w końcu zdobycie własnego dachu nad głową. Taki ambitny cel wymaga gromadzenia coraz większych środków. Tradycyjne sposoby zbierania datków są nadal ważne dla Thrive DC, ale rozsyłanie listów z prośbą o wsparcie finansowe jest już mało perspektywiczną metodą. Dopiero narzędzie internetowe Ad Grants otworzyło przed tą organizacją nowe możliwości pozyskiwania funduszy. „Darczyńcy mogą się teraz dowiedzieć o nas więcej niż kiedykolwiek dotąd, a wszystko dzięki temu, że możemy [bezpłatnie] reklamować się w internecie. Bez usługi Google nie byłoby nas na to stać” – powiedziała Alicia Horton, dyrektor generalna. Thrive DC odnotowuje corocznie dwucyfrowy wzrost procentowy wielkości środków pozyskiwanych dzięki zbiórkom internetowym.

Wpływ programu Google na działalność Organizacji Non-Profit

    Usługa
  • Google Workspace diametralnie zmieniła sposób działania organizacji Thrive DC oraz zarządzania przez nią wolontariuszami, komunikowania się, a nawet szukania współpracowników. Właśnie po raz pierwszy zatrudniono w niej osobę pracującą zdalnie. Używając Meet do prowadzenia rozmów wideo i Dysku Google do udostępniania dokumentów, wszyscy mogą łatwo i równocześnie ze sobą współpracować, mimo że znajdują się w różnych miejscach.
  • Bezpłatny dostęp do
  • Google Workspace i Ad Grants przekłada się na oszczędności, za które można opłacić podopiecznym ponad tysiąc wizyt lekarskich i 40 tys. dodatkowych posiłków rocznie.
  • Dzięki Ad Grants:
    • W 2018 roku wielkość darowizn internetowych w porównaniu z rokiem 2017 wzrosła o 38%.
    • Strona internetowa Thrive DC stała się tak popularna, że organizacja otrzymuje wystarczająco dużo zgłoszeń online od wolontariuszy i nie musi już prowadzić tradycyjnego naboru. Pozwala to corocznie zaoszczędzić 40 dni roboczych. Dzięki uwolnieniu dodatkowych zasobów Thrive DC może zaoszczędzić dość pieniędzy, aby zapewnić podopiecznym 5400 wizyt lekarskich.

1Źródło: U.S. Census Bureau (Amerykańskie biuro ds. spisów ludności), Dystrykt Kolumbii, „Quick Facts”, 2017 r.
2Źródło: United States Interagency Council on Homelessness (Amerykańska międzyagencyjna rada ds. bezdomności)

Dowiedz się, jak inne organizacje korzystają z programu Google dla Organizacji Non-Profit, by zmieniać świat.