Jane Goodall Institute

Jane Goodall Institute skupia się na ochronie małp człekokształtnych i ich siedlisk oraz edukowaniu społeczeństwa w tym zakresie. Organizacja kontynuuje misję swojej założycielki, dr Jane Goodall, polegającą na inspirowaniu osób w każdym wieku do pomocy zwierzętom i innym ludziom oraz do ochrony naszej planety.

Rozmiar działalności

Large

Sektor

Ochrona środowiska i zwierząt

Cele

Podnoszenie świadomości dotyczącej misji organizacji

Wizualizacja danych na mapie

Zbiórka funduszy

Usługa

Zdjęcia

Jane Goodall Institute

Strona

https://www.janegoodall.org

Wyzwanie

Celem Jane Goodall Institute jest ochrona afrykańskich małp człekokształtnych (szczególnie szympansów) i ich siedlisk. Aby projekty organiazacji były skuteczne, trzeba korzystać z najlepszej dostępnej wiedzy i jak najbardziej dokładnych danych, pozwalających opracowywać, wdrażać i oceniać działania ochronne oraz monitorować ich efekty. Konieczne jest też aktywne i przejrzyste zaangażowanie darczyńców – od lokalnych społeczności po instytucje państwowe.

Historia

W 2006 roku organizacja Jane Goodall Institute (JGI) zaczęła publikować w internecie codzienne aktualności dotyczące badań nad szympansami oraz programu badawczego rozpoczętego przez Jane Goodall w 1960 roku.

Dzięki wykorzystaniu narzędzi oferowanych przez Google Earth organizacja może dokumentować, wizualizować i udostępniać informacje na temat wylesiania lokalnym społecznościom, instytucjom państwowym oraz potencjalnym darczyńcom. Te narzędzia do tworzenia map pozwalają organizacji JGI pokazać zanikające siedliska oraz skutki ubóstwa, w tym wylesianie i niezrównoważone rolnictwo.

„Informacje z monitorowania lasów są przydatne nie tylko dla mieszkańców wioski. Służą one do realizacji globalnego projektu monitorowania lasów i zasobów naturalnych”.

Dr Lilian Pintea, wiceprezes ds. ochrony gatunków, JGI

Wpływ

W 2009 roku zachęceni zainteresowaniem i sukcesem swojej działalności w internecie pracownicy JGI zaczęli korzystać z Google Earth Engine, pakietu Open Data Kit (ODK), smartfonów, tabletów oraz technologii chmury, by wspierać lokalne społeczności w celu skuteczniejszego monitorowania lasów i zarządzania nimi.

Pracownicy JGI wykorzystują te narzędzia, by monitorować wykorzystanie gruntów i rezerw drzewnych w zachodniej Tanzanii, śledzić ilości biomasy i dwutlenku węgla w suchych lasach tropikalnych i lasach typu miombo, a także by modelować potencjalne rozmieszczenie szympansów w parkach narodowych Tanzanii.

Organizacja JGI stworzyła też aplikację Forest Watcher, która ułatwia pobieranie, lokalizowanie, weryfikowanie i zgłaszanie alertów dotyczących wylesiania. Opracowano też kurs online na potrzeby programu angażującego młodzież. Kurs powstał przy użyciu oprogramowania Google Coursebuilder i z  wykorzystaniem Moich Map oraz innych narzędzi Google do tworzenia map.

W Ugandzie i Tanzanii JGI używa pakietów ODK oraz tabletów z Androidem, by prowadzić szczegółową inwentaryzację i mapowanie zasobów prywatnych właścicieli lasów, a także monitorować lasy na terenach wiejskich w celu przygotowania kraju do wdrożenia inicjatywy REDD.

We współpracy z Woods Hole Research Center i dzięki wsparciu rządu norweskiego JGI wykorzystuje technologię Google Earth Engine do stworzenia w Tanzanii systemu monitorowania poziomu biomasy i dwutlenku węgla w suchych lasach tropikalnych i lasach typu miombo.

Dowiedz się, jak inne organizacje korzystają z programu Google dla Organizacji Non-Profit, by zmieniać świat.