Najczęstsze pytania

Na tej stronie znajdziesz odpowiedzi na częste pytania o Google dla Organizacji Non-Profit.

Nie możesz znaleźć informacji, których szukasz?

Odwiedź nasze Centrum pomocy

 • Czy program Google dla Organizacji Non-Profit i oferowane w nim usługi są dostępne we wszystkich krajach?

  Program Google dla Organizacji Non-Profit jest obecnie dostępny w ponad 65 krajach (ich listę znajdziesz tutaj). W tej tabeli możesz sprawdzić, które usługi są dostępne w Twoim kraju.
 • Jakie są wymagania programu Google dla Organizacji Non-Profit?

  W programie Google dla Organizacji Non-Profit mogą wziąć udział organizacje non-profit, które cieszą się dobrą opinią w swoim kraju oraz są zarejestrowane u lokalnego partnera TechSoup. Kryteria uczestnictwa obowiązujące w poszczególnych krajach
 • Nie mam dostępu do konta swojej organizacji w Google dla Organizacji Non-Profit, ale chcę z niego skorzystać. Jak poprosić o dostęp?

  Jeśli nie masz dostępu do konta Twojej organizacji w Google dla Organizacji Non-Profit, możesz o niego poprosić, wykonując czynności opisane tutaj.
 • Po wysłaniu przeze mnie prośby o założenie konta Google dla Organizacji Non-Profit przysłano mi informację, że moja organizacja nie spełnia wymagań. Dlaczego?

  W programie Google dla Organizacji Non-Profit mogą wziąć udział organizacje, które spełniają te kryteria uczestnictwa. Dokładnie opisują one wymogi, jakie należy spełnić. Więcej informacji o obowiązujących warunkach
 • Jak długo trwa procedura przyjmowania organizacji do programu?

  Z reguły trwa to od dwóch do czternastu dni roboczych. Fundacja TechSoup, z którą Google współpracuje, musi zweryfikować zgłoszoną organizację i Twoje powiązanie z nią.

  W przypadku organizacji spoza USA, które są już zarejestrowane u lokalnego partnera TechSoup w danym kraju, zgłoszenie powinno zostać rozpatrzone w ciągu kilku dni. Może się jednak zdarzyć, że potrwa to dłużej.

  Gdy tylko Twoja organizacja zostanie zweryfikowana, powiadomimy Cię o tym e-mailem. Stan swojego zgłoszenia możesz też sprawdzić po zalogowaniu się w Google dla Organizacji Non-Profit.

 • Czym jest TechSoup i jaką rolę odgrywa w programie Google dla Organizacji Non-Profit?

  Google współpracuje z TechSoup, by potwierdzić, że wszystkie organizacje ubiegające się o konto Google dla Organizacji Non-Profit są faktycznie organizacjami non-profit i mają dobrą opinię. TechSoup jest organizacją non-profit, która współpracuje z partnerami na całym świecie. Jej misją jest dostarczanie nowoczesnych technologii innym pozarządowym organizacjom non-profit. Więcej informacji o TechSoup
 • Reprezentuję szkołę, placówkę służby zdrowia lub instytucję państwową o charakterze non-profit. Czy mogę skorzystać z programu Google dla Organizacji Non-Profit?

  Nie. Obecnie Twoja organizacja nie może wziąć udziału w programie Google dla Organizacji Non-Profit. Jeśli reprezentujesz szkołę, ośrodek opieki nad dziećmi lub uczelnię wyższą, zapoznaj się z programem Google for Education.
 • Reprezentuję organizację kategorii 501(c)(3) w USA, która ma status organizacji charytatywnej na mocy grupowego zwolnienia z opodatkowania udzielonego organizacji nadrzędnej. Czy moja organizacja może wziąć udział w programie Google dla Organizacji Non-Profit?

  Jeśli Twoja organizacja jest instytucją charytatywną na mocy grupowego zwolnienia z opodatkowania udzielonego organizacji nadrzędnej, może mieć prawo do uczestnictwa w programie Google dla Organizacji Non-Profit. Twoja organizacja musi być odrębnym oddziałem objętym grupowym zwolnieniem z opodatkowania, a publiczne dokumenty muszą potwierdzać, że jest objęta grupowym zwolnieniem z opodatkowania dzięki organizacji nadrzędnej.

  Na początek zaloguj się w programie Google dla Organizacji Non-Profit i wpisz numer EIN organizacji nadrzędnej. Jeśli inne oddziały używają tego samego numeru EIN w programie Google dla Organizacji Non-Profit, pojawi się prośba o utworzenie nowego zgłoszenia. W takim przypadku kliknij Utwórz nowe konto. Nie zgłaszaj własności oddziału, którego nie rozpoznajesz.

  Więcej informacji o grupowych zwolnieniach z opodatkowania
 • Moja organizacja jest finansowana z pieniędzy podatników. Czy może ona wziąć udział w programie Google dla Organizacji Non-Profit?

  Nie, organizacje finansowane z pieniędzy podatników nie spełniają kryteriów uczestnictwa w programie Google dla Organizacji Non-Profit.