Kiva

Misją organizacji Kiva jest ułatwianie wspólnej walki z ubóstwem przez oferowanie pożyczek. Kiva korzysta z internetu i ogólnoświatowej sieci instytucji zajmujących się mikrofinansowaniem, by udzielać pożyczek (już od kwoty 25 USD) osobom na całym świecie, które szukają środków na realizację swoich celów.

Rozmiar działalności

Large

Sektor

Działalność na rzecz społeczeństwa

Cele

Podnoszenie świadomości dotyczącej misji organizacji

Tworzenie treści w YouTube

Zbiórka funduszy

Znalezienie darczyńców

Usługa

Google Ad Grants

Program YouTube dla Organizacji Non-Profit

Zdjęcia

Kiva

Strona

https://www.kiva.org/

Wyzwanie

Dzięki powiązaniu pożyczkodawców z pożyczkobiorcami Kiva sprawia, że mikrofinansowanie przestaje być anonimowe. Ci pożyczkobiorcy szukają środków na rozwój swojej działalności. Aby Kiva mogła powiązać te grupy osób, musi rozszerzyć swój zasięg i uświadomić innym, jak ważna jest jej misja.

Historia

Organizacja zaczęła korzystać z Ad Grants, by się zareklamować, i szybko stało się to głównym źródłem ruchu na jej stronie. Gdy potencjalny pożyczkodawca chce wziąć udział w mikrofinansowaniu, Kiva może dla niego wygenerować potencjalnych pożyczkobiorców. Organizacja może znaleźć osoby, które są zainteresowane jej misją i chcą ją wspierać.

Kiva posłużyła się też YouTube, by zachęcić swoich partnerów, wolontariuszy oraz społeczność użytkowników do codziennego nagrywania i przesyłania filmów.

„Dzięki firmie Google i jej usługom, których używamy codziennie w Kiva, mogliśmy obsłużyć ponad 2,1 miliona osób z całego świata i udzielić pożyczek o wartości ponad 890 milionów USD farmerom, przedsiębiorcom i studentom, którzy chcą zrealizować swoje marzenia”.

Buckley White, kierownik ds. marketingu usług, Kiva

Wpływ

Cynthia – rolniczka z wiejskiego regionu Zimbabwe i samotna matka dwójki dzieci – skorzystała z pożyczki Kiva, by uratować swoje plony podczas rekordowej suszy, która nawiedziła jej kraj.

Cynthia stworzyła system nawadniający jej uprawy okry, batatów i kukurydzy, łącząc je ze stawem nawadniającym przy użyciu rur i pompy. Pożyczka Kiva w wysokości 1000 USD udzielona przez 35 osób z całego świata pozwoliła Cynthii kupić paliwo do pompy i w ten sposób ocalić plony.

Część zysków z farmy Cynthia przeznacza na opłacenie szkoły swoich dzieci oraz na kontynuowanie własnej edukacji. Musiała zrezygnować z nauki, gdy była nastolatką, ale chce ukończyć szkołę średnią, by dać dobry przykład swoim dzieciom i innym młodym kobietom.

„Życie bez edukacji jest jak roślina bez wody. Dlatego chcę posłać dzieci do szkoły bez względu na wszystko” – mówi Cynthia.

Dowiedz się, jak inne organizacje korzystają z programu Google dla Organizacji Non-Profit, by zmieniać świat.