Zasady dotyczące oprogramowania

W Google poświęcamy wiele uwagi zwiększaniu wygody korzystania z internetu. Jesteśmy zaniepokojeni działaniami, które naszym zdaniem świadczą o coraz mniejszym poszanowaniu praw użytkowników komputerów. Obserwujemy rosnącą liczbę zgłoszeń dotyczących programów szpiegowskich i innych aplikacji, które oszukują użytkowników w celu wyświetlania wyskakujących reklam lub przekierowywania ich przeglądarek ze stron, które chcą odwiedzić.

Nie zauważyliśmy, by ten trend ulegał zmianie. Sytuacja się wręcz pogarsza. Jako dostawca usług i narzędzi do zarabiania w internecie dla zwykłych użytkowników, reklamodawców oraz wydawców czujemy się zobowiązani do zapobiegania takim problemom. Opracowaliśmy zbiór zasad, które według nas powinny zostać przyjęte przez całą branżę. Staramy się przestrzegać ich w aplikacjach, które rozpowszechniamy. Mocno wierzymy, że zasady te są korzystne dla przedstawicieli branży oraz użytkowników na całym świecie, dlatego zachęcamy naszych obecnych i przyszłych partnerów biznesowych, by również je przyjęli. Wytyczne te z konieczności są dość obszerne. Tworzenie i dystrybucja oprogramowania to złożone zagadnienia, a związane z nimi technologie stale się rozwijają. W rezultacie niektóre przydatne aplikacje mogą nie być w pełni zgodne z tymi zasadami, a niektóre techniki oszukiwania użytkownika mogły nie zostać tutaj uwzględnione. Dokument stanowi jedynie punkt wyjścia i dotyczy głównie kwestii reklam oraz oprogramowania internetowego. Wytyczne wymagają ciągłej aktualizacji, by były dostosowane do nieustannie zmieniających się technologii.

Chętnie nawiążemy dyskusję z użytkownikami i naszymi partnerami. Czekamy na propozycje udoskonalenia i aktualizacji poniższych zasad. Podziel się z nami opinią na naszym forum pomocy.

Zasady

Instalacja

Uważamy, że oprogramowanie nie może oszukiwać użytkownika, by skłonić go do przeprowadzenia instalacji. Użytkownik powinien dokładnie wiedzieć, kiedy instaluje lub włącza oprogramowanie na swoim komputerze, oraz mieć możliwość odmowy. Aplikacja nie może w tajemnicy instalować się na komputerze ani ukrywać się wewnątrz innego programu, który jest instalowany lub aktualizowany. Użytkownik powinien być wyraźnie informowany o funkcjach wszystkich aplikacji znajdujących się w pakiecie.

Bezpośrednie informacje

Instalowana lub włączana aplikacja powinna informować o swoich podstawowych i najważniejszych funkcjach. Jeśli aplikacja służy do zarabiania przez wyświetlanie reklam, musi to być wyraźnie i jednoznacznie wyjaśnione. Informacje te powinny być przedstawione w sposób widoczny i zrozumiały dla przeciętnego użytkownika, a nie zapisane drobnym drukiem wymagającym przewijania. Jeśli na przykład aplikacja jest finansowana przez wyświetlanie wyskakujących reklam lub przesyłanie danych osobowych użytkownika firmie zewnętrznej, musi on o tym wiedzieć.

Proste usuwanie

Wyłączenie lub usunięcie aplikacji nie może sprawiać trudności. Procedura powinna usuwać odpowiednie składniki, tak by wszystkie funkcje aplikacji (widoczne lub nie) zostały wyłączone bez powodowania szkód na komputerze. Po wyłączeniu lub usunięciu aplikacja nie może być aktywna. Nie powinna też automatycznie włączać się samodzielnie lub w wyniku działania innej aplikacji.

Jawne działania

Aplikacje wpływające na sposób pracy użytkownika lub powodujące jego zmianę, muszą wyraźnie informować, że wprowadzają te zmiany. Jeśli na przykład aplikacja otwiera okno, powinno ono zawierać jej nazwę. Aplikacje nie mogą być celowo ukrywane pod mylnymi lub kilkoma różnymi nazwami. Użytkownik powinien mieć możliwość sterowania aplikacją w prosty sposób, na przykład przez klikanie widocznych elementów przez nią generowanych. Jeśli aplikacja wyświetla reklamy, powinny one być jednoznacznie oznaczone jako reklamy pochodzące z tej aplikacji. Jeśli aplikacja wprowadza zmiany wpływające na pracę użytkownika z innymi aplikacjami (np. ustawia stronę główną), użytkownik musi zostać o nich poinformowany.

Ochrona przed wykradaniem informacji

Jeśli aplikacja gromadzi lub przesyła dane osobowe użytkownika, na przykład adres, ma on prawo o tym wiedzieć. Uważamy, że użytkownika należy wyraźnie zapytać o pozwolenie – w sposób jednoznaczny i niepozostawiający wątpliwości co do tego, jakie informacje będą gromadzone lub przesyłane. Więcej szczegółów powinno znajdować się w łatwo dostępnej polityce prywatności zawierającej opis sposobu wykorzystania informacji oraz stwierdzenie, czy są one udostępniane innym podmiotom.

Dobre towarzystwo

Dostawcy aplikacji nie powinni dopuszczać, by ich produkty były oferowane w pakietach z aplikacjami, które nie spełniają tych wytycznych.

Wielu użytkowników internetu stwierdza, że wraz z upływem czasu ich komputery zapełniają się niechcianym oprogramowaniem – adware, programami szpiegowskimi i zwyczajnie bezużytecznymi aplikacjami. Dzieje się tak, ponieważ niektóre z instalowanych aplikacji są dostarczane w pakietach z niechcianymi programami, które następnie powodują instalowanie coraz większej liczby bezużytecznych programów. Uważamy, że jednoczesne instalowanie wielu aplikacji musi być bardzo wyraźnie sygnalizowane użytkownikowi, tak by zapytany kilka miesięcy później „Co to jest?” był w stanie odpowiedzieć, skąd pochodzi dane oprogramowanie i jaką pełni funkcję.

Relacje biznesowe firm współpracujących przy tworzeniu pakietu są zazwyczaj bardzo złożone. W efekcie może się zdarzyć, że firmy mające dobre intencje czerpią korzyści z dystrybucji lub generują przychody za pomocą oprogramowania, które jest nieprzydatne dla użytkownika. Pobieranie lub uiszczanie opłat za dystrybucję własnych aplikacji razem z niechcianym oprogramowaniem przyczynia się do wzrostu ilości tego oprogramowania. Odpowiedzialni twórcy oprogramowania i reklamodawcy mogą zapobiegać takiej dystrybucji, unikając tego typu relacji biznesowych – nawet pośrednich.

Jesteśmy zaniepokojeni skalą problemu, który w naszej ocenie generuje obroty rzędu setek milionów dolarów rocznie. Z powodu jego znaczenia i wpływu na użytkowników należy podjąć zdecydowane działania w branży.

Uważamy, że dążenie do wyeliminowania tego problemu leży w interesie użytkowników i całej branży. Dlatego będziemy starali się rozpowszechniać nasze oprogramowanie wyłącznie w pakietach, w których wszystkie aplikacje są zgodne z powyższymi wytycznymi. Jeśli inni przedstawiciele branży będą postępować tak samo, zapewni to korzyści wszystkim użytkownikom.

Aby przyłączyć się do walki przeciwko oprogramowaniu internetowemu wprowadzającemu w błąd lub uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę https://stopbadware.org. StopBadware.org to prowadzona na zasadzie „straży sąsiedzkiej” niezależna kampania przeciwko złośliwemu oprogramowaniu. W witrynie StopBadware.org gromadzone są rzetelne i obiektywne informacje o dostępnych do pobrania aplikacjach, mające na celu ułatwienie użytkownikom podjęcia właściwych decyzji dotyczących oprogramowania pobieranego na komputer.