GoogleAnalytics

Zaawansowana segmentacja

Podział odwiedzin na segmenty w taki sposób, by możliwe było tworzenie efektywnych filtrów zaledwie kilkoma kliknięciami myszy.

Wprowadzenie

Jedną z najbardziej popularnych i efektywnych funkcji Google Analytics jest zaawansowana segmentacja. Umożliwia ona wyodrębnianie i analizowanie podzbiorów ruchu w witrynie. Można wybierać spośród wstępnie zdefiniowanych segmentów, np. „Ruch płatny” czy „Odwiedziny z konwersjami”, lub tworzyć własne segmenty za pomocą elastycznego, prostego narzędzia do tworzenia segmentów. Następnie można zastosować jeden lub kilka takich segmentów do danych bieżących lub historycznych, a nawet bezpośrednio porównywać ze sobą w raportach skuteczność segmentów. Jesteśmy przekonani, że polubisz tę funkcję.

Zalety:

  • Zaawansowana segmentacja umożliwia podział wszystkich danych o użytkownikach zgromadzonych przez Google Analytics na łatwe do ogarnięcia porcje.
  • Istnieje możliwość wyboru spośród zdefiniowanych wstępnie segmentów niestandardowych lub łatwego tworzenia własnych segmentów.
  • Można zastosować dany segment do całego historycznego ruchu w witrynie, by przeanalizować dane i uzyskać cenne wskazówki, jak udoskonalić przyszłe kampanie i zwiększyć komfort użytkowników.