Poznaj szczęśliwych uczestników naszego programu

Zobacz, jak Google Ad Grants pomaga organizacjom non-profit z całego świata informować o swoich sprawach, przyciągać ofiarodawców, rekrutować wolontariuszy itd.

DonorsChoose.org

Pośredniczymy między darczyńcami i szkołami publicznymi. Pomagamy w łatwy sposób wesprzeć klasę w potrzebie.

All Hands and Hearts

Pomagamy dzieciom i rodzinom dotkniętym skutkami klęsk żywiołowych – liczy się dla nas każdy dom, szkoła czy społeczność.

DoSomething.org

Pomagamy młodym ludziom w 131 krajach w realizowaniu inicjatyw społecznych, które są dla nich ważne.

Samaritans

Oferujemy różne usługi wsparcia i całodobową pomoc dla osób z problemami emocjonalnymi i myślami samobójczymi.

AmpleHarvest.org

Edukowanie i inspirowanie hodowców warzyw i owoców oraz umożliwianie im dzielenia się nadwyżkami plonów z potrzebującymi.

American Humane

Zapewniamy zwierzętom ochronę, opiekę i odpowiednie warunki życia.

To Write Love On Her Arms

Dajemy nadzieję i oferujemy pomoc ludziom zmagającym się z depresją, uzależnieniem, samookaleczającym się i mającym myśli samobójcze.

Days For Girls

Pomagamy budować świat, w którym ludzie żyją godnie i w dobrym zdrowiu oraz są uczciwie traktowani.

Moms In Prayer International

Pomagamy kochającym i oddanym matkom nawiązywać kontakt z pełną wyrozumienia społecznością.

The Houston Food Bank

Skutecznie walczymy z głodem. Zbieramy żywność, by ratować życie.

The SPCA of Texas

Pomagamy zapewnić zwierzętom lepsze warunki życia, opiekę i nowy dom.

Science Buddies

Łączymy miliony uczniów, nauczycieli i rodziców, zapewniając innowacyjne sposoby przekazywania wiedzy z dziedziny nauk ścisłych.

Elder Wisdom Circle

Łączenie młodych ludzi potrzebujących porady z seniorami, którzy chcą podzielić się swoim życiowym doświadczeniem.

Travel to Impact

Rozwijanie umiejętności przywódczych i znajomości innych kultur u młodzieży dzięki zagranicznym stażom dla studentów uniwersytetów w Republice Południowej Afryki.

Barnardos

Zwiększanie możliwości dzieci z ubogich społeczności w Irlandii.

Kiwis for kiwi

Pomaganie organizacjom lokalnym i grupom społecznościowym zajmującym się ochroną wyjątkowego ptaka kiwi.

GlobalGiving

Łączenie darczyńców ze społecznymi przedsiębiorcami i organizacjami non-profit z całego świata.

SOS Children’s Villages of India

Wspieranie indyjskich dzieci, które zostały osierocone, opuszczone lub których rodziny nie mogą się nimi opiekować.

MAD

Zapewnianie edukacji i szans na karierę dzieciom żyjącym w sierocińcach i przytułkach w Indiach.

The Fred Hollows Foundation

Działania mające na celu wyeliminowanie przypadków możliwej do uniknięcia ślepoty i poprawę zdrowia lokalnych społeczności w Australii.

Singapore International Foundation

Kontaktowanie ze sobą ludzi, by dzielili się pomysłami, umiejętnościami i zasobami oraz przyczyniali się do rzeczywistych zmian.

Federation of Canadian Artists

Pogłębianie wiedzy o sztuce i kulturze oraz zwiększanie świadomości artystycznej i kulturalnej wszystkich Kanadyjczyków.

Mutirão no Bem

Wspieranie rodzin w społecznościach, w których występują problemy socjalne, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju osobistego młodych ludzi.

Fuse School

Zapewniamy bezpłatną, dostępną przez internet edukację z przedmiotów ścisłych, informatyki, przedsiębiorczości, matematyki i języka angielskiego.

We Care Animal Rescue

Promowanie ochrony zwierząt poprzez opiekę nad bezdomnymi psami i kotami, poszukiwanie dla nich domów i uświadamianie ludziom w Napa Valley, jak ważne jest dobro zwierząt.

Caritas

Instytucja charytatywna wspierająca osoby w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, niosąca pomoc w zapewnieniu im godnych warunków życiowych.

Podziel się swoimi doświadczeniami

Program Google Ad Grants pomaga Twojej organizacji non-profit w realizacji misji? Podziel się z nami swoją historią, a być może zaprezentujemy ją tutaj. Prześlij historię