Sprawdź, czy możesz skorzystać

Aby zakwalifikować się do programu Google Ad Grants i zachować tę kwalifikację, wszyscy uczestnicy muszą spełniać określone kryteria. Aby do nas dołączyć, Twoja organizacja musi spełniać te wymagania.

Kraje

Zmieniamy świat – kraj po kraju

Współpracujemy z ponad 20 000 organizacji non-profit z ponad 50 krajów. Aby zakwalifikować się do programu Google Ad Grants, organizacja musi mieć siedzibę w jednym z tych krajów.

Kryteria uczestnictwa

Co zrobić, by zakwalifikować się do Google Ad Grants

Aby się zakwalifikować do Google Ad Grants, organizacja musi:

  • Zgłosić się do programu Google dla Organizacji Non-Profit. Musi też być organizacją charytatywną (definicję organizacji charytatywnej w swoim kraju znajdziesz na stronie programu Google dla Organizacji Non-Profit). Podmioty i organizacje administracji państwowej, szpitale i firmy medyczne, szkoły, instytucje akademickie i uczelnie nie kwalifikują się do udziału w programie Google dla Organizacji Non-Profit, ale kwalifikują się filantropijne działy instytucji edukacyjnych.

  • Potwierdzić i zaakceptować wymagane przez Google oświadczenia dotyczące niestosowania dyskryminacji oraz przyjmowania i wykorzystywania darowizn.

  • Mieć dobrze wykonaną stronę internetową, która spełnia zasady Ad Grants dotyczące witryny.

  • Po rejestracji konta Google dla Organizacji Non-Profit wstępnie zakwalifikować się do programu Ad Grants.

Co zrobić, by zachować kwalifikację

Aby zachować możliwość udziału w programie Google Ad Grants, Twoja organizacja musi przestrzegać zasad programu.