Sprawdź, czy możesz skorzystać

Aby zakwalifikować się do programu Google Ad Grants i zachować tę kwalifikację, wszyscy uczestnicy muszą spełniać określone kryteria. Aby do nas dołączyć, Twoja organizacja musi spełniać te wymagania.

Kryteria uczestnictwa

Co zrobić, by zakwalifikować się do Google Ad Grants

Google Ad Grants jest częścią programu Google dla Organizacji Non-Profit. Aby się do niego zakwalifikować, organizacja musi:

  • zgłosić się do programu Google dla Organizacji Non-Profit;
  • mieć ważny status organizacji charytatywnej (definicję organizacji charytatywnej w swoim kraju znajdziesz na stronie programu Google dla Organizacji Non-Profit);
  • potwierdzić i zaakceptować wymagane przez Google oświadczenia dotyczące niestosowania dyskryminacji oraz przyjmowania i wykorzystywania darowizn;
  • mieć działającą witrynę z merytoryczną treścią.

Podmioty i organizacje administracji państwowej, szpitale i firmy medyczne, szkoły, instytucje akademickie i uczelnie nie kwalifikują się do udziału w programie Google dla Organizacji Non-Profit, ale kwalifikują się filantropijne działy instytucji edukacyjnych.

Co zrobić, by zachować kwalifikację

Aby zachować możliwość udziału w programie Google Ad Grants, Twoja organizacja musi przestrzegać zasad programu.