Sprawdź, czy możesz skorzystać

Aby zakwalifikować się do programu Google Ad Grants i zachować tę kwalifikację, wszyscy uczestnicy muszą spełniać określone kryteria. Aby do nas dołączyć, Twoja organizacja musi spełniać te wymagania.

Kryteria uczestnictwa

Co zrobić, by zakwalifikować się do Google Ad Grants

Google Ad Grants jest częścią programu Google dla Organizacji Non-Profit. Aby się do niego zakwalifikować, organizacja musi:

 • zgłosić się do programu Google dla Organizacji Non-Profit;
 • mieć ważny status organizacji charytatywnej (definicję organizacji charytatywnej w swoim kraju znajdziesz na stronie programu Google dla Organizacji Non-Profit);
 • potwierdzić i zaakceptować wymagane przez Google oświadczenia dotyczące niestosowania dyskryminacji oraz przyjmowania i wykorzystywania darowizn;
 • mieć działającą witrynę z merytoryczną treścią.

Podmioty i organizacje administracji państwowej, szpitale i firmy medyczne, szkoły, instytucje akademickie i uczelnie nie kwalifikują się do udziału w programie Google dla Organizacji Non-Profit, ale kwalifikują się filantropijne działy instytucji edukacyjnych.

Co zrobić, by zachować kwalifikację

Aby zachować kwalifikację do udziału w programie Google Ad Grants:

 • Reklamy organizacji muszą prowadzić do jednej (i tylko jednej) domeny witryny zatwierdzonej w zgłoszeniu.
 • Musisz aktywnie zarządzać kontem AdWords organizacji, logując się przynajmniej raz w miesiącu i dokonując w ciągu 90 dni co najmniej jednej zmiany.
 • Reklamy i słowa kluczowe powinny odzwierciedlać program i działalność organizacji.
 • W programie nie jest dozwolona reklama ściśle komercyjna. Jeśli promujesz produkty lub usługi, 100% przychodów musisz przeznaczać bezpośrednio na realizację programu organizacji.
 • Reklamy nie mogą prowadzić do stron zawierających głównie linki do innych witryn.
 • Reklamy nie mogą promować produktów finansowych (jak kredyty hipoteczne czy karty kredytowe) ani nakłaniać do przekazywania samochodów, łodzi czy innych dóbr.
 • W Twojej witrynie nie mogą wyświetlać się reklamy Google AdSense ani linki reklamowe podmiotów stowarzyszonych.

Uczestnicy programu Ad Grants, którzy naruszają te wytyczne, zostaną usunięci z programu. Google zastrzega sobie prawo do wyrażenia lub niewyrażenia (w dowolnym momencie i z dowolnego powodu) zgody na przyjęcie zgłoszenia lub uczestnictwo organizacji w programie, a także do rozszerzenia lub zmiany wytycznych procedury kwalifikacyjnej. Wybór jest dokonywany całkowicie według uznania firmy Google i nie podlega kontroli z zewnątrz.