Polityka w zakresie zgody użytkownika z UE – pomoc

Po co są te zasady i gdzie obowiązują?

Polityka ta odzwierciedla niektóre wymagania nakładane przez 2 europejskie akty prawne dotyczące prywatności: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) oraz dyrektywę o prywatności i łączności elektronicznej, a także odpowiadające im przepisy obowiązujące w Wielkiej Brytanii. Dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej nie należy mylić z proponowanym rozporządzeniem w sprawie prywatności i łączności elektronicznej, które jest obecnie w fazie projektu. Przepisy te obowiązują użytkowników w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) oraz w Wielkiej Brytanii. Do EOG należą państwa członkowskie UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia.

Pierwotna wersja tej polityki została opublikowana w 2015 roku i zaktualizowana 25 maja 2018 roku po wprowadzeniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Jeśli jestem wydawcą albo reklamodawcą z siedzibą w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Wielkiej Brytanii, to czy muszę przestrzegać tych zasad wobec wszystkich użytkowników?

Polityka Google w zakresie zgody użytkownika z UE dotyczy tylko użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Wielkiej Brytanii.

Jak Google dba o zapewnienie zgodności z tymi zasadami?

Od momentu wprowadzenia tej polityki w 2015 roku nieustannie sprawdzamy witryny i aplikacje, które korzystają z naszych usług reklamowych. Weryfikatorzy odwiedzają witryny i aplikacje, zachowując się jak konsumenci. Zwracamy uwagę na podawane informacje i uzyskiwane zgody.

Naszym priorytetem w egzekwowaniu zasad zawsze będzie współpraca z partnerami. Zdajemy sobie sprawę, że istnieją różne sposoby na uzyskiwanie zgody na wykorzystywanie danych. Pozostawiamy dowolność ich wyboru, o ile wymagania naszej polityki będą spełniane. Jeśli stwierdzimy, że któryś z naszych partnerów ich nie przestrzega, najpierw skontaktujemy się z nim, aby poinformować o problemie, a następnie spróbujemy wspólnie wypracować rozwiązanie.

Od 2015 roku zawsze zapewniamy odpowiednią ilość czasu na wprowadzenie wymaganych zmian w witrynach i aplikacjach. Jeśli jednak partner nie współpracuje lub nie wykazuje woli rozwiązania problemu w rozsądnym czasie, możemy podjąć działania dotyczące jego konta (lub kont), w tym je zawiesić.

Jakie informacje muszę ujawnić użytkownikom?

Zgodnie z zasadami musisz wskazać każdy podmiot, który otrzymuje dane osobowe użytkowników w wyniku korzystania z usług Google. Musisz też przekazywać użytkownikom wyraźne i łatwo dostępne informacje o sposobie wykorzystywania ich danych osobowych. Opublikowaliśmy informacje o tym, jak Google używa tych danych. Zalecamy podanie linku do tej strony – pozwoli to spełnić obowiązek informacyjny w odniesieniu do korzystania z danych przez Google. Prosimy też innych dostawców technologii reklamowych, z którymi usługi Google są zintegrowane, o udostępnienie informacji o tym, jak wykorzystują dane osobowe.

Lista kontrolna dla partnerów pozwalająca uniknąć najczęstszych błędów przy wdrażaniu mechanizmu uzyskiwania zgody

Są to jedynie przykłady i nie stanowią one wyczerpującej listy. Zawsze sprawdzaj, czy wdrożone przez Ciebie rozwiązanie spełnia wszystkie wymagania zawarte w polityce Google.

  • Czy wyjaśniasz, w jaki sposób będą wykorzystywane dane osobowe, gdy użytkownicy wyrażą zgodę na ich zbieranie w Twojej witrynie lub aplikacji? Na przykład czy użytkownicy mają świadomość, że ich dane osobowe będą używane do personalizacji reklam i że pliki cookie mogą być używane do reklam spersonalizowanych i niespersonalizowanych?
  • Czy masz pewność, że powiadomienie z prośbą o zgodę jest wyświetlane u użytkowników ze wszystkich krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy korzystają z Twojej witryny lub aplikacji?
  • Czy użytkownicy mają możliwość rzeczywistego wyrażenia zgody, na przykład przez kliknięcie przycisku „OK” lub „Zgadzam się”?
  • Czy ujawniasz, które osoby trzecie (w tym Google) będą miały dostęp do danych użytkowników gromadzonych przez Ciebie w witrynie lub aplikacji?
  • Czy informujesz użytkowników, jak Google będzie używać ich danych osobowych, gdy wyrażą zgodę w Twojej witrynie lub aplikacji? Możesz na przykład umieścić link do Polityki prywatności i Warunków korzystania z usług Google. To samo dotyczy sposobu wykorzystywania danych osobowych przez inne osoby trzecie.
  • Jeśli zarabiasz tylko na reklamach niespersonalizowanych – czy uzyskujesz zgodę użytkowników na używanie plików cookie lub innych sposobów lokalnego przechowywania informacji (np. identyfikatorów urządzeń mobilnych), gdy wymaga tego prawo? Przypominamy, że reklamy niespersonalizowane, które wyświetlamy w witrynach, również wymagają plików cookie do prawidłowego funkcjonowania.
  • Jeśli zarabiasz na wyświetleniach w usługach Ad Manager i AdMob tylko z zastosowaniem ograniczonego wyświetlania reklam, gromadzenie, udostępnianie i wykorzystywanie danych osobowych do personalizacji reklam jest wyłączone, a oprócz tego Google nie ma dostępu do plików cookie, identyfikatorów użytkownika ani innych sposobów lokalnego przechowywania informacji na urządzeniu użytkownika. Technologie wyświetlania reklam (nasze tagi JavaScript lub kod pakietu SDK) są przechowywane w pamięci podręcznej lub instalowane w ramach standardowego działania przeglądarek użytkowników i systemów operacyjnych na urządzenia mobilne. Funkcja ograniczonego wyświetlania reklam nie korzysta z plików cookie ani innych sposobów lokalnego przechowywania informacji, o których mowa w polityce Google w zakresie zgody użytkownika z UE. Oznacza to, że zgodnie z tą polityką możesz używać tej funkcji, nawet jeśli użytkownik nie otrzymał powiadomienia z prośbą o wyrażenie zgody lub tę prośbę odrzucił. Zalecamy samodzielne określenie swoich zobowiązań w zakresie zgodności, dotyczących m.in. wymaganego powiadomienia i zgody, na podstawie przepisów obowiązujących w danej jurysdykcji. Więcej informacji o tej funkcji znajdziesz w centrach pomocy usług Ad ManagerAdMob.
  • Jeśli korzystasz z platformy do zarządzania zgodą użytkowników certyfikowanej przez IAB – czy „usługi reklamowe Google” są uwzględnione w roli dostawcy?

Co w sytuacji, gdy nie chcę, aby dane osobowe użytkowników były wykorzystywane do personalizacji reklam?

Uruchomiliśmy nową funkcję, która umożliwia wyłączenie reklam spersonalizowanych. Przypominamy, że reklamy niespersonalizowane, które wyświetlamy w witrynach lub aplikacjach, również wymagają plików cookie lub identyfikatorów mobilnych do prawidłowego funkcjonowania. Musisz uzyskać zgodę na używanie plików cookie lub identyfikatorów mobilnych, gdy wymaga tego prawo.

Również w usługach Ad Manager i AdMob możesz zdecydować się na zarabianie za pomocą ograniczonego wyświetlania reklam. Gdy ograniczone wyświetlanie reklam jest włączone, gromadzenie, udostępnianie i wykorzystywanie danych osobowych do personalizacji reklam jest wyłączone, a oprócz tego Google nie ma dostępu do plików cookie, identyfikatorów użytkownika ani innych sposobów lokalnego przechowywania informacji na urządzeniach użytkownika. Technologie wyświetlania reklam (nasze tagi JavaScript lub kod pakietu SDK) są przechowywane w pamięci podręcznej lub instalowane w ramach standardowego działania przeglądarek użytkowników i systemów operacyjnych na urządzenia mobilne. Funkcja ograniczonego wyświetlania reklam nie korzysta z plików cookie ani innych sposobów lokalnego przechowywania informacji, o których mowa w polityce Google w zakresie zgody użytkownika z UE. Oznacza to, że zgodnie z tą polityką możesz używać tej funkcji, nawet jeśli użytkownik nie otrzymał powiadomienia z prośbą o wyrażenie zgody lub tę prośbę odrzucił. Zalecamy samodzielne określenie swoich zobowiązań w zakresie zgodności, dotyczących m.in. wymaganego powiadomienia i zgody, na podstawie przepisów obowiązujących w danej jurysdykcji. Więcej szczegółowych informacji znajdziesz w centrach pomocy usług Ad ManagerAdMob.

Jakie instrukcje cofnięcia zgody mam przekazać użytkownikom?

Zgodnie z naszą polityką musisz poinformować użytkowników, jak mogą wycofać zgodę na personalizację reklam. Użytkownicy muszą przynajmniej uzyskać informacje, które pozwolą im łatwo skorzystać z możliwości kontroli reklam w Twojej witrynie lub aplikacji albo z ogólnych możliwości kontroli w Google lub na ich urządzeniach.

W jakich innych usługach Google obowiązują te zasady?

Zasady te obowiązują w usługach reklamowych i pomiarowych, ale odwołania do nich znajdziesz też w Warunkach korzystania z Google Maps Platform, Warunkach korzystania z interfejsów API YouTube, Warunkach korzystania z reCAPTCHA oraz w Bloggerze.

Jakie rodzaje reklam są uważane za „spersonalizowane” w rozumieniu tych zasad?

Reklamy spersonalizowane (znane wcześniej jako reklamy oparte na zainteresowaniach) to zaawansowane narzędzie, które zwiększa dopasowanie reklam do użytkowników i poprawia ROI reklamodawców. Nasze usługi dla wydawców – zależnie od tego, jak są wykorzystywane – mogą określać zainteresowania użytkowników na podstawie odwiedzanych przez nich witryn lub używanych aplikacji. Reklamodawcy mogą kierować kampanie z uwzględnieniem tych zainteresowań, co przynosi korzyści zarówno im, jak i użytkownikom. Więcej informacji znajdziesz w naszych zasadach dla reklamodawców dotyczących reklam spersonalizowanych.

Google uważa reklamy za spersonalizowane, jeśli na ich wybór wpływają wcześniej zebrane lub historyczne dane, takie jak wcześniejsze zapytania czy działania użytkownika, jego wizyty w witrynach lub korzystanie z aplikacji, dane demograficzne oraz lokalizacja. Chodzi na przykład o kierowanie demograficzne, kierowanie na kategorie zainteresowań, remarketing, kierowanie na listy klientów czy na listy odbiorców przesyłane w Google Marketing Platform.

Jakie rodzaje reklam są uważane za „niespersonalizowane” w rozumieniu tych zasad?

Reklamy niespersonalizowane to takie, które używają jedynie informacji kontekstowych, w tym ogólnej lokalizacji (na poziomie miasta) i treści wyświetlanych w bieżącej witrynie lub aplikacji. Kierowanie nie może być oparte na profilu ani wcześniejszym zachowaniu użytkownika.

Jakie rodzaje reklam są uważane za „ograniczone” w rozumieniu tych zasad?

Gdy ograniczone wyświetlanie reklam jest włączone w przypadku wyświetleń zarządzanych w usługach Ad Manager i AdMob, gromadzenie, udostępnianie i wykorzystywanie danych osobowych do personalizacji reklam jest wyłączone, a oprócz tego Google nie ma dostępu do plików cookie, identyfikatorów użytkownika ani innych sposobów lokalnego przechowywania informacji na urządzeniu użytkownika. Technologie wyświetlania reklam (nasze tagi JavaScript lub kod pakietu SDK) są przechowywane w pamięci podręcznej lub instalowane w ramach standardowego działania przeglądarek użytkowników i systemów operacyjnych na urządzenia mobilne. Więcej szczegółowych informacji znajdziesz w centrach pomocy usług Ad ManagerAdMob.

Czy mogę używać ograniczonego wyświetlania reklam, jeśli użytkownicy wycofają zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych do celów związanych z uzasadnionym interesem albo tej zgody nie udzielą?

Nie, w takiej sytuacji zastosowanie ograniczonego wyświetlania reklam nie jest odpowiednim rozwiązaniem. Ograniczone wyświetlanie reklam nie bazuje na plikach cookie ani identyfikatorach mobilnych, ale potrzebujemy podstawy prawnej m.in. do wyświetlania reklam czy pomiaru ich skuteczności.

Dlaczego zasady wymagają zgody na używanie plików cookie, nawet jeśli są one używane w celach innych niż personalizacja – na przykład do pomiaru skuteczności reklam?

Pliki cookie i identyfikatory mobilne są używane do obsługi reklam spersonalizowanych i niespersonalizowanych wyświetlanych przez Google. Pozwalają one zapobiegać oszustwom i nadużyciom, ograniczać liczbę wyświetleń i tworzyć zbiorcze raporty o reklamach. Nasze zasady wymagają też, aby zgody na używanie plików cookie lub identyfikatorów mobilnych udzielali użytkownicy z krajów, w których obowiązują postanowienia dyrektywy UE o prywatności i łączności elektronicznej dotyczące plików cookie, oraz użytkownicy z Wielkiej Brytanii. W krajach Europy wytyczne regulacyjne w zakresie przepisów dotyczących e-prywatności są niespójne, dlatego nasze zasady nakazują uzyskanie zgody na użycie plików cookie i identyfikatorów mobilnych, „gdy wymaga tego prawo”. W przypadku braku zgody na używanie plików cookie lub innych sposobów lokalnego przechowywania informacji wydawcy korzystający z usług Ad Manager i AdMob mogą też zdecydować się na korzystanie z naszej funkcji ograniczonego wyświetlania reklam. Ta funkcja nie tylko wyłącza gromadzenie, udostępnianie i wykorzystywanie danych osobowych do personalizacji reklam, ale nie używa też plików cookie ani innych sposobów lokalnego przechowywania informacji, o których mowa w polityce Google w zakresie zgody użytkownika z UE. Oznacza to, że zgodnie z tą polityką możesz używać ograniczonego wyświetlania reklam, nawet jeśli użytkownik nie otrzymał powiadomienia z prośbą o wyrażenie zgody lub tę prośbę odrzucił. Zalecamy samodzielne określenie swoich zobowiązań w zakresie zgodności, dotyczących m.in. wymaganego powiadomienia i zgody, na podstawie przepisów obowiązujących w danej jurysdykcji. Więcej szczegółowych informacji znajdziesz w centrach pomocy usług Ad ManagerAdMob.

Co mam zrobić, gdy jestem reklamodawcą i używam usług Google w swojej witrynie?

Jeśli na swoich stronach używasz tagów usług reklamowych takich jak Google Ads czy Google Marketing Platform, to aby spełnić wymogi polityki Google w zakresie zgody użytkownika z UE, musisz uzyskać zgodę użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Wielkiej Brytanii. Nasze zasady wymagają uzyskania zgody na używanie plików cookie na potrzeby pomiarów oraz zgody na wykorzystywanie danych osobowych na potrzeby reklam spersonalizowanych – na przykład wtedy, gdy na stronach są tagi remarketingowe.

Co powinno zawierać powiadomienie z prośbą o zgodę?

Choć tekst powiadomienia z prośbą o zgodę zależy od możliwości, które chcesz przedstawić użytkownikom oraz od pozostałych sposobów wykorzystywania danych (np. do własnych celów lub w innych usługach, z których korzystasz), na prowadzonej przez nas stronie CookieChoices.org udostępniamy sugerowaną treść powiadomienia.

Co mam zrobić, jeśli jako wydawca wyświetlam tylko reklamy niespersonalizowane użytkownikom z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Wielkiej Brytanii?

Nawet jeśli nie wyświetlasz reklam spersonalizowanych użytkownikom, którzy odwiedzają Twoją witrynę, a wizyty w witrynie nie mają wpływu na reklamy wyświetlane gdzie indziej, i tak musisz uzyskać zgodę na używanie plików cookie lub identyfikatorów mobilnych, gdy wymaga tego prawo. Zgoda na stosowanie plików cookie lub identyfikatorów mobilnych jest wymagana, ponieważ reklamy niespersonalizowane używają ich, aby zapobiegać oszustwom i nadużyciom, ograniczać liczbę wyświetleń oraz tworzyć zbiorcze raporty o reklamach. Na CookieChoices.org znajdziesz przykład powiadomienia, które może się przydać w takiej sytuacji.

Również w usługach Ad Manager i AdMob możesz zdecydować się na zarabianie za pomocą ograniczonego wyświetlania reklam. Gdy ograniczone wyświetlanie reklam jest włączone, gromadzenie, udostępnianie i wykorzystywanie danych osobowych do personalizacji reklam jest wyłączone, a oprócz tego Google nie ma dostępu do plików cookie, identyfikatorów użytkownika ani innych sposobów lokalnego przechowywania informacji na urządzeniu użytkownika. Technologie wyświetlania reklam (nasze tagi JavaScript lub kod pakietu SDK) są przechowywane w pamięci podręcznej lub instalowane w ramach standardowego działania przeglądarek użytkowników i systemów operacyjnych na urządzenia mobilne. Funkcja ograniczonego wyświetlania reklam nie korzysta z plików cookie ani innych sposobów lokalnego przechowywania informacji, o których mowa w polityce Google w zakresie zgody użytkownika z UE. Oznacza to, że zgodnie z tą polityką możesz używać tej funkcji, nawet jeśli użytkownik nie otrzymał powiadomienia z prośbą o wyrażenie zgody lub tę prośbę odrzucił. Zalecamy samodzielne określenie swoich zobowiązań w zakresie zgodności, dotyczących m.in. wymaganego powiadomienia i zgody, na podstawie przepisów obowiązujących w danej jurysdykcji. Więcej szczegółowych informacji znajdziesz w centrach pomocy usług Ad ManagerAdMob.

Jakie możliwości muszę przedstawić użytkownikom?

Zasady Google nie narzucają możliwości, które muszą być przedstawiane użytkownikom. Wydawcy mogą zaproponować wybór między reklamami spersonalizowanymi i niespersonalizowanymi lub wskazać użytkownikom inne opcje.

Co umieścić w powiadomieniu z prośbą o zgodę, które będzie wyświetlane w aplikacji?

W aplikacjach mobilnych pliki cookie zwykle nie są wykorzystywane. Google Ad Manager i AdMob obsługują wyświetlanie reklam w aplikacjach na podstawie odpowiednich identyfikatorów wyświetlania reklam udostępnianych przez systemy operacyjne Android i iOS. Dlatego powiadomienie z prośbą o zgodę powinno raczej dotyczyć „identyfikatora na urządzeniu użytkownika”, a nie plików cookie. Pomoże to spełnić wymagania zasad Google dotyczących konieczności uzyskania zgody na używanie „innych sposobów lokalnego przechowywania informacji”.

Czy Google wymaga określonej formy wiadomości z prośbą o zgodę na wykorzystywanie danych w przypadku aplikacji?

Według prawa wiążąca zgoda użytkownika musi być dobrowolna, wyraźna, świadoma i jednoznaczna, ale konkretna forma wiadomości z prośbą o zgodę na wykorzystywanie danych nie jest narzucona. Nasza polityka w zakresie zgody użytkownika z UE również pozostawia swobodę w opracowywaniu tej wiadomości i możliwości prezentowanych użytkownikowi.

Na naszej stronie CookieChoices.org znajdziesz kilka przykładowych wiadomości z prośbą o zgodę na wykorzystywanie danych dla wydawców i reklamodawców, które mogą się sprawdzić w Twojej aplikacji. Wdrożenie tych wiadomości może pomóc Ci spełnić wymagania naszych zasad, jeśli używasz identyfikatorów urządzeń mobilnych, także na potrzeby reklam spersonalizowanych. Zdajemy sobie sprawę, że część deweloperów aplikacji wykorzysta te przykłady. Inni zaś po prostu zamieszczą powiadomienie, które pojawi się przy pierwszym uruchomieniu aplikacji, z informacją o możliwości jej odinstalowania w razie braku zgody na udostępnianie identyfikatorów urządzenia lub otrzymywanie reklam spersonalizowanych.

Gdzie znajdę rozwiązanie do uzyskiwania zgody?

W AMP są funkcje, które można wykorzystać do stworzenia własnego rozwiązania do uzyskiwania zgody. Opracowaliśmy też takie rozwiązanie dla usług Google Ad Manager i AdMob. Być może wolisz jednak stworzyć własne rozwiązanie lub skorzystać z takiego opracowanego przez innego dostawcę. Na stronie CookieChoices.org znajdziesz listę wybranych dostawców oferujących rozwiązania, które naszym zdaniem można wykorzystać do stworzenia rozwiązania spełniającego wymagania zasad Google.

Jeśli w swojej witrynie używasz takich usług jak Google AdSense czy Google Ad Manager, musisz wykonać odpowiednie czynności, aby zintegrować wybrane rozwiązanie z tagami reklamowymi na stronach i uwzględniać preferencje użytkownika. W tym celu każdy dostawca udostępnia instrukcje lub oferuje pomoc. Jeśli nie zrobisz tego w przypadku wszystkich tagów na swoich stronach, możesz wprowadzić użytkowników w błąd – będą sądzić, że wyłączyli pliki cookie dotyczące reklam, a tymczasem będą nadal ich używać. Dlatego po wdrożeniu danego narzędzia w witrynie dokładnie je przetestuj.

W jaki sposób partnerzy powinni wybrać dostawcę platformy do zarządzania zgodą użytkowników, którego rozwiązanie chcą wdrożyć?

Partnerzy mogą stworzyć własne rozwiązanie do uzyskiwania zgody za pomocą Funding Choices (więcej informacji znajdziesz tutaj) lub postawić na rozwiązanie innej firmy. Jeśli korzystasz z gotowej platformy do zarządzania zgodą użytkowników, skonsultuj się z działem prawnym, aby wybrać rozwiązanie odpowiednie do Twoich potrzeb, i upewnij się, że będzie je można odpowiednio dostosować.

Dostępne są zasoby zewnętrzne pomagające wybrać odpowiedniego dostawcę platformy do zarządzania zgodą użytkowników – na przykład lista platform do zarządzania zgodą użytkowników zarejestrowanych jako zgodne z Zasadami IAB dotyczącymi przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych. Ta lista nie zawiera wszystkich dostępnych platform do zarządzania zgodą użytkowników, a zastosowanie którejkolwiek z nich nie gwarantuje zgodności z polityką Google w zakresie zgody użytkownika z UE, ponieważ zależy to od wyświetlanej użytkownikom wiadomości z prośbą o zgodę na wykorzystywanie danych (więcej wskazówek w tej kwestii znajdziesz powyżej, w sekcji „Lista kontrolna dla partnerów pozwalająca uniknąć najczęstszych błędów przy wdrażaniu mechanizmu uzyskiwania zgody”).

Jakie inne podmioty gromadzą dane osobowe użytkowników i w jaki sposób je wskazać?

Wielu reklamodawców i wydawców, którzy używają systemów reklamowych Google, korzysta z rozwiązań innych firm do wyświetlania reklam i pomiaru skuteczności kampanii reklamowych w witrynach i aplikacjach. Zgodnie z zasadami musisz wyraźnie wskazać każdy podmiot, który może gromadzić, otrzymywać lub wykorzystywać dane osobowe użytkowników w związku z używaniem przez Ciebie usług Google. W usługach AdSense, Google Ad Manager i AdMob znajdziesz opcje umożliwiające Ci wybranie dostawców, którzy mają prawo do gromadzenia danych w Twojej witrynie lub aplikacji.

Moja witryna nie jest hostowana w Europie. Czy te zasady mnie dotyczą?

Tak, jeśli używasz usług Google objętych tymi zasadami, a z Twoich usług korzystają użytkownicy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Wielkiej Brytanii.

Jestem wydawcą, ale żadna z moich kampanii nie jest kierowana na Europejski Obszar Gospodarczy i Wielką Brytanię. Czy wymóg uzyskania zgody mnie dotyczy?

Nie musisz uzyskiwać zgody, jeśli usługi Google zostały usunięte z Twojej witryny w przypadku użytkowników z tych krajów. Jeśli jednak nadal są używane, zgoda jest wymagana, nawet gdy nie wyświetlasz reklam. Jest tak, ponieważ Google Ad Manager używa plików cookie, a nasze zasady wymagają uzyskania zgody na stosowanie tych plików na potrzeby pomiarów. Google Ad Manager gromadzi również dane osobowe, chyba że żądanie dotyczy reklamy niespersonalizowanej oraz jest to uwzględnione w ustawieniach zgody użytkownika z UE na wykorzystywanie danych lub w samym żądaniu.

Jak utworzyć mechanizm uzyskiwania zgody?

Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, wejdź na CookieChoices.org. Znajdziesz tam materiały na temat umieszczania mechanizmów uzyskiwania zgody użytkownika w witrynach i aplikacjach.

Nasza organizacja ma inne spojrzenie na przepisy prawa i chciałaby zastosować odmienne podejście do kwestii ujawniania informacji oraz wyrażania zgody. Czy możemy to zrobić?

Firma Google jest zobowiązana do przestrzegania RODO, również w zakresie odpowiednika tego rozporządzenia w prawie Wielkiej Brytanii, we wszystkich usługach oferowanych w Europie. Zmiany w naszej polityce w zakresie zgody użytkownika z UE odzwierciedlają te zobowiązania oraz wytyczne europejskich organów ochrony danych. Chcemy jednak współpracować z wydawcami i partnerami z całej branży, aby wspierać ich we wprowadzaniu tych zmian. Będziemy oceniać przepisy prawa oraz praktyki branżowe i odpowiednio aktualizować nasze zalecenia oraz wymagania.

Dlaczego potrzebujemy zgody na pomiar skuteczności reklam – czy nie jest to nasz uzasadniony interes?

Do obsługi pomiaru skuteczności reklam Google wykorzystuje pliki cookie i identyfikatory reklam mobilnych. Według obowiązujących przepisów dotyczących e-prywatności konieczne jest uzyskanie zgody na tego rodzaju wykorzystywanie danych od użytkowników z krajów, w których wymaga tego prawo. Dlatego zgodnie z naszymi zasadami należy otrzymać zgodę na personalizację reklam i ewentualny pomiar ich skuteczności. Dotyczy to też sytuacji, gdy w rozumieniu RODO pomiar skuteczności reklam może być uzasadniony interesem administratora danych.

Czy potrzebuję zgody przed uruchomieniem tagów, czy mogę ją uzyskać później?

Według naszego rozumienia RODO zgodę na reklamy spersonalizowane należy uzyskać przed uruchomieniem tagów Google na stronach. Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej wymaga otrzymania zgody na umieszczenie plików cookie lub uzyskanie do nich dostępu, ale w krajach Europy wytyczne regulacyjne w zakresie przepisów dotyczących e-prywatności są niespójne. Z tego powodu nasze zasady nakazują uzyskanie zgody na użycie plików cookie i identyfikatorów mobilnych, „gdy wymaga tego prawo”. Niektóre organy regulacyjne wydały wytyczne wyraźnie wymagające działania użytkownika przed zapisaniem plików cookie, podczas gdy inne zezwoliły na pozyskanie zgody równolegle z zapisaniem tych plików.

Wytyczne regulacyjne wskazują, że RODO wpłynie na wymagane zgody dotyczące plików cookie zgodnie z dyrektywą o prywatności i łączności elektronicznej, ale nie ma jasnych wytycznych dotyczących wzajemnego oddziaływania tych przepisów. Czekamy na więcej wskazówek od organów regulacyjnych, aby odpowiednio zaktualizować nasze materiały pomocy. Do tego czasu w przypadku klientów, którzy nie wyrażają zgody na reklamy spersonalizowane, będziemy nadal stosować krajowe przepisy dotyczące zgody na pliki cookie i nie wymagamy wprowadzania zmian w aktualnych implementacjach mechanizmu uzyskiwania zgody na używanie tych plików.

Co z korzystaniem z tagów śledzenia kliknięć?

Nawet jeśli reklamodawcy używają technologii śledzenia kliknięć opracowanych przez inne firmy, muszą przestrzegać obowiązującego prawa. Chodzi o technologie, dzięki którym po kliknięciu reklamy przeglądarka jest przekierowywana do innego dostawcy rozwiązań pomiarowych, a dopiero później na stronę docelową reklamodawcy. Dostarczane przez Google opcje wyboru dostawców nie są przeznaczone do obsługi technologii śledzenia kliknięć.

Jakie dane muszę przechowywać?

Nasze zasady wymagają, aby klienci przechowywali zapisy dotyczące wyrażenia zgody. Muszą one zawierać przynajmniej tekst i możliwości przedstawione użytkownikom w ramach mechanizmu uzyskiwania zgody oraz datę i godzinę wyrażenia zgody przez użytkownika.

Dlaczego mój mechanizm uzyskiwania zgody został uznany za niespełniający wymogów? Korzystam z platformy do zarządzania zgodą użytkowników certyfikowanej przez IAB.

Możesz używać dowolnej platformy do zarządzania zgodą użytkowników, o ile spełniasz wszystkie wymagania polityki w zakresie zgody użytkownika z UE. Do sierpnia 2020 roku nie przeprowadzaliśmy integracji z Zasadami IAB dotyczącymi przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych. Z tego powodu na liście dostawców wyświetlanych użytkownikom platform do zarządzania zgodą użytkowników certyfikowanych przez IAB mogło nie być Google. Oznacza to, że jeden z punktów polityki w zakresie zgody, który wymagał „wskazania każdego podmiotu, który może gromadzić, otrzymywać lub wykorzystywać dane osobowe użytkowników w wyniku tego, że korzystasz z danej usługi Google” mógł nie zostać spełniony.

W sierpniu 2020 roku nastąpiła integracja Google z wersją 2 Zasad IAB dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych, więc „usługi reklamowe Google” znajdują się już na globalnej liście dostawców IAB.

Aktualizacje tych zasad

Pierwotna Polityka Google w zakresie zgody użytkownika z UE została zaktualizowana 25 maja 2018 roku. 31 października 2019 roku wprowadziliśmy niewielkie poprawki, uwzględniając zmiany w relacjach Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. Na razie nie przewidujemy dalszych zmian tej polityki, ale – jak zaznaczyliśmy wyżej – będziemy oceniać przepisy prawa oraz praktyki branżowe i odpowiednio aktualizować nasze zalecenia i wymagania.