Ostrzeżenie o przekierowaniu
 Poprzednia strona próbuje Cię przekierować do adresu http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20130111FCS05292.

 Jeśli nie chcesz przechodzić na tę stronę, możesz powrócić na poprzednią stronę.