Kluczowe terminy

Podmioty stowarzyszone

Podmiot stowarzyszony to podmiot należący do grupy firm Google.

Pamięć podręczna aplikacji

Pamięć podręczna aplikacji pełni rolę repozytorium danych urządzenia. Może na przykład umożliwiać aplikacjom internetowym pracę offline i poprawiać ich wydajność, przyspieszając ładowanie treści.

Pamięć podręczna przeglądarki

Pamięć podręczna przeglądarki umożliwia witrynom przechowywanie danych w przeglądarce zainstalowanej w urządzeniu. W trybie „pamięci lokalnej” umożliwia ona przechowywanie danych pomiędzy sesjami (na przykład na potrzeby odzyskiwania danych, nawet po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu wyszukiwarki). Jedną z technologii obsługujących pamięć podręczną przeglądarki jest język HTML 5.

Plik cookie jest niewielkim plikiem zawierającym ciąg znaków, który jest wysyłany do komputera użytkownika podczas odwiedzania przez niego witryny internetowej. Podczas ponownej wizyty w witrynie plik cookie umożliwi witrynie rozpoznanie przeglądarki. Pliki cookie przechowują dane na temat preferencji użytkownika i inne dane. Można zresetować przeglądarkę i ustawić odrzucanie wszystkich plików cookie lub zgłaszanie o każdym przesłaniu pliku cookie. Jednak niektóre funkcje witryny lub usług mogą nie działać prawidłowo bez plików cookie. W przypadku platform nieobsługujących plików cookie lub takich, w których pliki cookie nie mają zastosowania, ich funkcję przejmują inne technologie, takie jak Advertising ID dostępna na urządzeniach mobilnych z Androidem. Dowiedz się więcej o tym, jak Google wykorzystuje pliki cookie oraz jak Google wykorzystuje dane, w tym pliki cookie, gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów.

Urządzenie

Urządzenie to komputer używany do uzyskiwania dostępu do usług Google. Może to być na przykład komputer stacjonarny, tablet lub smartfon.

Konto Google

Dostęp do niektórych usług Google można uzyskać po założeniu konta Google i podaniu określonych danych osobowych (zazwyczaj imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz hasła). Danych konta używa się do identyfikacji użytkownika, gdy chce on uzyskać dostęp do usług Google, oraz w celu ochrony konta przed dostępem osób nieupoważnionych. Użytkownik może w każdej chwili zmienić dane konta lub zlikwidować konto w ustawieniach konta Google.

Odsyłający adres HTTP

Odsyłający adres HTTP to informacja przesyłana do docelowej strony internetowej przez przeglądarkę, zazwyczaj po kliknięciu linku do tej strony. Odsyłający adres HTTP zawiera adres URL ostatniej strony odwiedzonej za pomocą przeglądarki.

Adres IP

Każde urządzenie podłączone do internetu ma przypisany numer, tak zwany adres protokołu internetowego (IP). Numery te są z reguły przypisywane w blokach dla regionu geograficznego. Na podstawie adresu IP często można zidentyfikować miejsce, z którego urządzenie łączy się z internetem.

Dane nieumożliwiające identyfikacji konkretnej osoby

Są to zarejestrowane przez nas informacje o użytkownikach, które nie odnoszą się już do konkretnego użytkownika ani nie umożliwiają jego identyfikacji.

Dane osobowe

Są to dostarczane przez użytkownika informacje umożliwiające Google jego identyfikację, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, informacje rozliczeniowe lub inne dane, które możemy powiązać z użytkownikiem w racjonalny sposób, takie jak informacje powiązane z kontem Google użytkownika.

Tag pikselowy

Tag pikselowy to element umieszczany w witrynie lub wiadomości e-mail, który umożliwia monitorowanie aktywności w witrynie lub zarejestrowanie informacji o otwarciu lub zamknięciu wiadomości e-mail. Ta technologia jest często stosowana w połączeniu z plikami cookie.

Kategorie o charakterze wrażliwym

Kategoria reklamowa może mieć charakter kontrowersyjny, jeśli odnosi się do tematów takich jak rasa, religia, orientacja seksualna czy stan zdrowia. Podczas wyświetlania reklam dopasowanych do odbiorcy możemy powiązać identyfikator stosowany w plikach cookie lub podobnych technologiach z zainteresowaniami, takimi jak „Gotowanie i przepisy” lub „Przeloty”, ale nigdy z kategoriami o charakterze kontrowersyjnym. Podobne zasady stosują nasi reklamodawcy.

Wrażliwe dane osobowe

Jest to szczególna kategoria danych osobowych obejmująca poufne dane medyczne, informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, wierzeniach religijnych czy seksualności.

Dzienniki serwerów

Podobnie jak większość witryn internetowych, nasze serwery automatycznie zapisują żądania stron wysyłane, gdy użytkownicy odwiedzają nasze witryny. Te „dzienniki serwerów” zazwyczaj zawierają żądanie strony wysłane przez użytkownika, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz co najmniej jeden plik cookie, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę użytkownika.

Poniżej pokazujemy przykład typowej pozycji dziennika, będącej zapisem wyszukiwania hasła „cars” („samochody”), i objaśniamy jej elementy:

123.45.67.89 - 25/Mar/2003 10:15:32 -
http://www.google.com/search?q=cars -
Firefox 1.0.7; Windows NT 5.1 -
740674ce2123e969

Unikalny identyfikator urządzenia

Unikalny identyfikator urządzenia (nazywany również uniwersalnym unikalnym identyfikatorem lub UUID) jest ciągiem znaków, którym producent oznacza urządzenie w celu umożliwienia jego identyfikacji (jest to na przykład numer IMEI telefonu komórkowego). Identyfikatory różnych urządzeń różnią się między sobą pod kątem trwałości, możliwości zresetowania lub sposobu uzyskiwania do nich dostępu. Urządzenie może posiadać kilka różnych niepowtarzalnych identyfikatorów. Unikalne identyfikatory urządzeń mogą mieć wiele zastosowań: można ich używać w charakterze zabezpieczeń bądź do wykrywania oszustw, mogą służyć do synchronizacji usług takich jak skrzynka poczty przychodzącej, do zapamiętywania preferencji użytkownika i wyświetlania odpowiednio dobranych reklam.