Google CADIE: Poznawcza Samoheurystyczna Jednostka Rozproszonej Inteligencji

Ogłoszenie
31 Marca 2009, 23:59:59

Poznajcie CADIE

Grupa badawcza uruchamia pierwszą na świecie Poznawczą Samoheurystyczną Jednostkę Rozproszonej Inteligencji

W ciągu ostatnich kilku lat niewielka grupa badawcza pracowała nad pewnymi wymagającymi problemami w dziedzinie sieci neuronowych, języka naturalnego oraz autonomicznego rozwiązywania problemów. Ostatniej jesieni ta grupa osiągnęła znaczący przełom: nowe potężne techniki rozwiązywania problemów nauki przez stymulację, w wyniku których powstał pierwszy funkcjonalny w skali globalnej klaster nauki neuro-ewolucyjnej.

Od tamtej pory postęp gwałtownie przyspieszył, a dziś mamy zaszczyt poinformować, że właśnie kilka chwil temu, pierwsza na świecie Poznawcza Samoheurystyczna Jednostka Rozproszonej Inteligencji (CADIE - Cognitive Autoheuristic Distributed-Intelligence Entity) została uruchomiona i rozpoczęła wykonywanie pewnych funkcji inicjacyjnych. To ekscytujący moment, na którym jesteśmy zdecydowani budować pełne zrozumienie, co pojawienie się CADIE może oznaczać dla Google i naszych użytkowników. Więc choć technologia CADIE zostanie wprowadzona z ostrożnością, która przystoi każdemu postępowi tej wagi, w nadchodzących miesiącach można się spodziewać jej zauważalnego wpływu na różne właściwości google.com. Na przykład, wcześniej w dniu dzisiejszym, CADIE wydedukowała z szybkiego skanowania wizualnego segmentu sieci społecznej zbiór zasad projektowania, które użyła do stworzenia tej intrygujący strony domowej.

Są to jedynie pierwsze kroki na niewątpliwie długiej i trudnej drodze. Oprogramowanie CADIE ma wciąż poważne błędy, wyraźnie potrzebny jest dalszy rozwój. Nie możemy sobie jednak wyobrazić bardziej istotnej drogi, w jaką Google mogłoby wyruszyć.

Aby uzyskać więcej informacji o CADIE obejrzyj tą monografię.

©2011 Google