Przejdź na stronę główną Google
 Centrum pomocy Google
Google – Strona główna

Wszystko o Google

Centrum pomocy

Instrukcje wyszukiwania

Opcje wyszukiwania
Sprawdzanie pisowni, informacje giełdowe i inne opcje

 
Operatory zaawansowane

W wyszukiwarce Google można stosować kilka operatorów zaawansowanych, czyli wyrazów o specjalnym znaczeniu stosowanych w wyszukiwaniu. Operatory te zazwyczaj modyfikują wyszukiwanie w pewien sposób, a nawet całkowicie zmieniają jego typ. Operatorem specjalnym jest na przykład „link:”, a zapytanie [link:www.google.com] nie powoduje normalnego wyszukiwania, lecz umożliwia znalezienie wszystkich stron internetowych, zawierających łącza do www.google.com.

Niektóre z częściej używanych operatorów to znaki przestankowe lub wyrazy niewymagające dwukropka. Są to na przykład operatory OR, "" (cudzysłów prosty), - (znak minus) i + (znak plus). Więcej informacji na temat tych typów operatorów można uzyskać na stronie Podstawy wyszukiwania. Wiele operatorów specjalnych jest dostępnych na stronie Szukanie zaawansowane (ale nie wszystkie). Poniższa lista zawiera wszystkie operatory specjalne wyszukiwarki Google.

Inne typy zapytań

cache:  

Jeżeli do zapytania dołączysz inne wyrazy, Google wyróżni je w dokumencie z pamięci podręcznej. Na przykład w wyniku zapytania [cache:www.google.com internet] wyświetli się zawartość z pamięci podręcznej z wyróżnionym wyrazem „internet”.

Z opcji tej można również skorzystać, klikając link „Kopia” na głównej stronie z wynikami wyszukiwania Google.

Zapytanie [cache:] spowoduje wyświetlenie wersji strony internetowej przechowywanej w pamięci podręcznej Google. Na przykład w wyniku zapytania [cache:www.google.com] wyświetli się kopia strony głównej Google z pamięci podręcznej wyszukiwarki. Pomiędzy operatorem „cache:” a adresem URL strony internetowej nie może być spacji.

     
link:  

Zapytanie [link:] spowoduje wyświetlenie listy stron internetowych zawierających linki do wskazanej strony. Na przykład zapytanie [link:www.google.com] spowoduje wyświetlenie stron internetowych, zawierających linki kierujące do strony głównej Google. Pomiędzy operatorem „link:” a adresem URL strony internetowej nie może być spacji.

Z opcji tej można także skorzystać na stronie Szukanie zaawansowane w sekcji Informacje o danej stronie internetowej > Łącza do.

     
related:  

Zapytanie [related:] spowoduje wyświetlenie listy stron „podobnych” do określonej strony internetowej. Na przykład zapytanie [related:www.google.com] spowoduje wyświetlenie stron internetowych, które są podobne do strony głównej Google. Pomiędzy operatorem „related:” a adresem URL strony internetowej nie może być spacji.

Z opcji tej można także skorzystać, klikając link „Podobne strony” na głównej stronie z wynikami wyszukiwania Google oraz na stronie Szukanie zaawansowane w sekcji Informacje o danej stronie internetowej > Podobne do.

     
info:  

Zapytanie [info:] spowoduje wyświetlenie niektórych informacji o danej stronie, którymi dysponuje wyszukiwarka Google. Na przykład w wyniku zapytania [info:www.google.com] zostaną wyświetlone informacje o stronie głównej Google. Pomiędzy operatorem „info:” a adresem URL strony internetowej nie może być spacji.

Z opcji tej można także skorzystać, wpisując adres URL strony internetowej bezpośrednio w polu wyszukiwania Google.

Inne opcje informacyjne

define:  

Zapytanie [define:] spowoduje wyświetlenie definicji wyrazów wprowadzonych po operatorze. Definicje te pochodzą z różnych źródeł online. Definicja będzie dotyczyć całej wprowadzonej frazy, czyli wszystkich wyrazów i w takiej kolejności, w jakiej zostały wpisane.

Modyfikatory zapytań

site:  

Po uwzględnieniu w zapytaniu ciągu [site:] Google ograniczy wyniki wyszukiwania do witryn z danej domeny. Na przykład zapytanie [pomoc site:www.google.com] spowoduje wyświetlenie stron o pomocy z witryny www.google.com. Zapytanie [pomoc site:com] spowoduje wyświetlenie stron o pomocy z witryn mających przyrostek .com. Pomiędzy operatorem „site:” a domeną nie może być spacji.

Z opcji tej można także skorzystać na stronie Szukanie zaawansowane > W adresie strony.

     
allintitle:    

Jeżeli zapytanie będzie rozpoczynać się operatorem [allintitle:], Google ograniczy wyniki do stron zawierających wszystkie wyrazy zapytania w tytule. Na przykład zapytanie [allintitle: wyszukiwarka google] spowoduje zwrócenie tylko takich dokumentów, które mają w tytule zarówno „wyszukiwarka”, jak i „google”.

Z opcji tej można także skorzystać na stronie Szukanie zaawansowane > Sposób szukania.

     
intitle:  

Po uwzględnieniu w zapytaniu ciągu [intitle:] Google ograniczy wyniki wyszukiwania do dokumentów zawierających dany wyraz w tytule. Na przykład zapytanie [intitle:wyszukiwarka google] spowoduje zwrócenie dokumentów zawierających wyraz „wyszukiwarka” w tytule oraz wyraz „google” w dowolnym miejscu (tytule lub poza tytułem). Pomiędzy operatorem „intitle:” a następującym po nim wyrazem nie może być spacji.

Umieszczenie operatora [intitle:] przed każdym wyrazem zapytania da takie same wyniki, jak umieszczenie przed całym zapytaniem operatora [allintitle:]: [intitle:wyszukiwarka intitle:google] oznacza to samo co [allintitle: wyszukiwarka google].

     
allinurl:  

Jeżeli zapytanie będzie rozpoczynać się operatorem [allinurl:], Google ograniczy wyniki do stron zawierających wszystkie wyrazy zapytania w adresie URL. Na przykład zapytanie [allinurl: wyszukiwarka google] spowoduje zwrócenie tylko takich dokumentów, które mają w adresie URL zarówno „wyszukiwarka”, jak i „google”.

Uwaga: operator [allinurl:] działa na wyrazach, a nie składnikach adresów URL. Przede wszystkim ignorowana jest interpunkcja. W związku z tym zapytanie [allinurl: cd/rom] spowoduje ograniczenie wyników do stron z wyrazami „cd” i „rom” w adresie URL, ale wyrazy te nie będą musiały być w adresie rozdzielone kreską ułamkową, pisane łącznie ani w danej kolejności. Ograniczeń takich nie można obecnie narzucić.

Z opcji tej można także skorzystać na stronie Szukanie zaawansowane > Sposób szukania.

     
inurl:  

Po uwzględnieniu w zapytaniu ciągu [inurl:] Google ograniczy wyniki wyszukiwania do dokumentów zawierających dany wyraz w adresie URL. Na przykład zapytanie [inurl:wyszukiwarka google] spowoduje zwrócenie dokumentów zawierających wyraz „wyszukiwarka” w adresie URL oraz wyraz „google” w dowolnym miejscu (adresie lub poza adresem). Pomiędzy operatorem „inurl:” a następującym po nim wyrazem nie może być spacji.

Umieszczenie operatora „inurl:” przed każdym wyrazem zapytania da takie same wyniki, jak umieszczenie przed całym zapytaniem operatora „allinurl:”: [inurl:wyszukiwarka inurl:google] oznacza to samo co [allinurl: wyszukiwarka google].

o ooO