FAQ

O konkursie

Na czym polega konkurs „Doodle 4 Google”?

Doodle 4 Google to konkurs na logo Google przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Hasło tegorocznej odsłony konkursu brzmi: „Mój pomysł na pomaganie innym”.

Dlaczego Google organizuje taki konkurs?

Doodle mają zaskakiwać i bawić użytkowników, którzy wchodzą na stronę główną Google.pl. Któż inny lepiej wykonałby to zadanie, jeśli nie utalentowani i twórczy młodzi artyści? Google zawdzięcza swoje istnienie kreatywności, pasji i wyobraźni, dlatego doceniamy i promujemy te cechy wśród naszych młodych użytkowników.

Czy to pierwsza edycja Doodle 4 Google?

W Polsce konkurs Doodle 4 Google odbywa się od 2011 r., więc to jego trzecia odsłona. Organizujemy go także w wielu innych krajach.

Ilu uczniów wzięło udział w zeszłym roku?

W zeszłym roku otrzymaliśmy blisko 30 000 zgłoszeń od uczniów z całej Polski.

Kto zwyciężył w 2012 roku?

Zwycięzcą krajowym Doodle 4 Google w 2012 r. został Kacper Barczak, dziesięciolatek z Budzynia. Pracę Kacpra wybraliśmy spośród zgłoszeń blisko 30 000 uczniów z całej Polski.

Dlaczego hasłem konkursu jest „Mój pomysł na pomaganie innym”?

W Doodle 4 Google pozostawiamy uczniom wolną rękę, ale jednocześnie staramy się ich zainspirować, określając ogólny motyw. Zwykle jest to coś, co zachęca do zastanowienia się nad przeszłością, teraźniejszością lub przyszłością oraz do zaprezentowania sytuacji lub myśli – od tych codziennych i osobistych aż po ogólne i wzniosłe, być może nawet wykraczające poza naszą rzeczywistość. W tym roku pragniemy rozbudzić w uczniach wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka i zachęcić ich do promowania idei niesienia bezinteresownej pomocy. Zwycięski projekt pojawi się na stronie głównej Google.pl 12 stycznia 2014 r., czyli w dniu 22. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Jak przesłać doodla?

Prace konkursowe można przesyłać do dnia 2 grudnia 2013.

Zgłoszenia

Kto może przesłać pracę w imieniu ucznia?

Prace na konkurs mogą zgłaszać nauczyciele lub rodzice. Aby rysunek mógł być zakwalifikowany do konkursu, do pracy powinien zostać dołączony wypełniony formularz zgłoszeniowy. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci, które są uczniami szkoły podstawowej lub gimnazjum. Zachęcamy szkoły do rejestracji na stronie głównej konkursu.

Czy obowiązuje jakiś limit doodli, które może przesłać szkoła lub rodzic?

Nie ma żadnego limitu doodli, które może przesłać szkoła czy rodzic. Należy jednak pamiętać, że od każdego ucznia przyjmujemy tylko jedną pracę.

Co się stanie, gdy uczeń prześle dwa doodle?

Od każdego ucznia możemy przyjąć tylko jednego doodla. W procesie selekcji sprawdzimy, czy każdy doodle to unikalne zgłoszenie. Jeśli otrzymamy dwa doodle od tego samego ucznia, ocenimy tylko ten przesłany jako pierwszy. Wszystkie pozostałe prace danego ucznia zostaną zdyskwalifikowane. Rodzice powinni najpierw skontaktować się ze szkołą dziecka, by uniknąć powielania zgłoszeń.

Czy w konkursie mogą uczestniczyć tylko obywatele Polski?

W chwili przesyłania doodla uczeń musi być obywatelem Polski. Aby przystąpić do konkursu, musi też uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego potwierdzoną podpisem na formularzu zgłoszeniowym.

W jaki sposób przesłać doodla swojego dziecka lub ucznia?

To proste. Wystarczy pobrać formularz zgłoszeniowy ze strony konkursowej, wydrukować go i zdać się na kreatywność podopiecznych. Nie ma złych ani dobrych sposobów tworzenia doodli, im praca jest bardziej twórcza i oryginalna, tym lepiej. Na stronie nauczyciele znajdą też wskazówki, jak zorganizować sesję tworzenia doodli.

Kiedy należy przesłać doodla swojego dziecka lub ucznia?

Konkurs zaczął się 14 października 2013 r. Doodle można przesyłać – wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym podpisanym przez rodzica lub opiekuna – do 2 grudnia 2013 r.

Jakie materiały można wykorzystać do tworzenia doodla?

Wszystkie doodle muszą być dwuwymiarowe i możliwe do zeskanowania. Można użyć dowolnych technik twórczych, które pozwalają uzyskać płaskie dzieło na stronie. Są to np. farby, ołówki, kredki świecowe, flamastry i markery, kreda, pastele, węgiel itp. Akceptujemy też obrazy wygenerowane na komputerze. Techniki i materiały, które powodują powstanie obrazów trójwymiarowych, są niedozwolone. To m.in. farby przestrzenne, naklejki, druciki kreatywne, makarony, cekiny, brokaty, chusteczki, patyczki po lodach, waciki bawełniane i pompony.

Czy należy wydrukować formularz zgłoszeniowy i narysować doodla na zwykłym białym papierze?

Doodle muszą być wykonane w poziomie na białej kartce formatu A4.

Wybór zwycięzcy

Jak są oceniane prace konkursowe?

Prace konkursowe oceni jury, w którego skład wchodzą uznani polscy artyści i osoby zaufania publicznego. Wybiorą oni łącznie 15 rysunków - po 5 z każdej grupy wiekowej - które zostaną opublikowane na stronie konkursu. Następnie zapraszamy publiczność do głosowania online na ulubione prace. Publiczne głosowanie pozwala wybrać najlepszego doodla ze wszystkich prac.

Według jakich kryteriów wybierany jest zwycięski doodle?

Aby spośród wszystkich zgłoszeń wyłonić zwycięzców, doodle są oceniane przez pracowników Google i zaproszonych jurorów według tych kryteriów: wartość artystyczna – na podstawie grupy klas i umiejętności twórczych, kreatywność – na podstawie sposobu prezentacji motywu przewodniego i użycia logo Google, czytelność hasła – na ile właściwie zostało oddane hasło konkursu, trafność dodatkowego opisu.

Kim są zaproszeni jurorzy?

Co roku panel zaproszonych jurorów pomaga nam wyłonić zwycięzców Doodle 4 Google. W tym roku wśród jurorów mamy zaszczyt gościć Hannę Wróblewską, dyrektor Zachęty Narodowej Galerii Sztuki, Jerzego Owsiaka, pomysłodawcę i założyciela Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Annę Kuczyńską, polską projektantkę mody, Oliviera Janiaka, dziennikarza i osobowość telewizyjną, oraz Briana Kaas, członka zespołu Google projektującego doodle na całym świecie. 6 stycznia po 5 wybranych prac z każdej kategorii wiekowej zostanie poddane pod publiczne głosowanie. Wszystkich 15 finalistów pojedzie 10 stycznia do Warszawy na ceremonię ogłoszenia zwycięzcy. Zwycięski doodle zastąpi logo na stronie głównej Google.pl 12 stycznia 2014 r.

Czy w głosowaniu weźmie udział publiczność?

Tak. Zapraszamy publiczność do głosowania online od 6 stycznia 2014 r. do 9 stycznia 2014 r. Wszyscy mogą wybrać swoje ulubione doodle, po jednym z każdej kategorii wiekowej.

Z czego wynika taki podział na kategorie wiekowe?

Sprawdziliśmy rodzaje zgłoszeń w poprzednich latach i utworzyliśmy takie kategorie, aby – na ile to możliwe – równo podzielić uczestników ze względu na wiek oraz podobne umiejętności. Dzięki temu np. uczeń drugiej klasy rywalizuje z podobną liczbą uczestników co dzieci w dowolnej innej kategorii. Zwycięzca krajowy jest wybierany spośród wszystkich grup wiekowych, więc w każdej z nich szansa na zwycięstwo powinna być jednakowa.