GoogleAnalytics

Narzędzia analityczne

Zanurz się w swoich danych. Standardowe raporty ułatwiają ocenę i interpretację zaangażowania użytkowników w Twojej witrynie. Poza tym za pomocą kilku kliknięć możesz też szybko tworzyć raporty niestandardowe i segmenty użytkowników oraz identyfikować ważne dane, którymi warto podzielić się ze współpracownikami.

Raportowanie w czasie rzeczywistym: mierz aktywność na bieżąco

Sprawdź, ilu użytkowników w tym momencie przegląda Twoją witrynę, skąd przyszli i co wyświetlają. Dzięki raportom w czasie rzeczywistym wiesz, czy nowa treść witryny jest popularna, czy dzisiejsza promocja przyciąga ruch do Twojej witryny, a także możesz sprawdzić reakcje na tweety i posty na blogu.

Więcej informacji

Raporty niestandardowe: określaj informacje do przeanalizowania

Utwórz własny panel informacyjny z danymi. Zamiast mozolnie interpretować dane, możesz szybko otrzymywać odpowiedzi, których potrzebujesz. Udostępniaj utworzone raporty współpracownikom i uwydatniaj te dane, które są najbardziej potrzebne.

Więcej informacji

Zmienne niestandardowe: twórz i analizuj własne segmenty klientów

Zmienne niestandardowe pomagają w poznaniu segmentów klientów i stopnia ich zaangażowania w Twojej witrynie. Umożliwiają one dostosowanie Google Analytics pod kątem gromadzenia tych danych o klientach, które są najważniejsze z punktu widzenia firmy.

Więcej informacji

Zaawansowana segmentacja: analizuj w prosty sposób konkretne sekcje ruchu

Dlaczego niektóre odwiedziny skutkują sprzedażą o wartości 150 USD, a inne nie? Zaawansowane segmenty zapewnią odpowiedź na to pytanie. Zastosuj wstępnie zdefiniowane segmenty, takie jak „Odwiedziny z konwersjami” czy „Ruch bezpłatny”, lub utwórz własne segmenty. Możesz analizować poszczególne segmenty lub porównywać kilka segmentów we wszystkich Twoich raportach.

Więcej informacji

Panele informacyjne: organizuj, monitoruj i udostępniaj kluczowe wskaźniki skuteczności

Zacznij od standardowego panelu „Kluczowe wskaźniki skuteczności firmy” ze wskaźnikami najważniejszymi z punktu widzenia Twojej organizacji. Utwórz także panel „SEO” w celu optymalizacji swojej witryny pod kątem wyszukiwarek. Wszystkie panele informacyjne można przeciągać i upuszczać, działają one na bazie widżetów i można je bardzo łatwo dostosowywać do własnych potrzeb.

Więcej informacji

Wizualizacja: poznaj ścieżki, jakimi podążają użytkownicy w Twojej witrynie

Google Analytics umożliwia korzystanie z wielu zaawansowanych narzędzi wizualizacji, w tym Wizualizacji procesu i Analytics w treści strony. Raporty Wizualizacja procesu analizują ścieżkę użytkownika w Twojej witrynie. Analytics w treści strony umożliwia wizualną ocenę interakcji użytkownika z Twoimi stronami. W celu ułatwienia analizy opracowaliśmy wiele wykresów, aby wyświetlać informacje w sposób, który najbardziej Ci odpowiada.

Udostępnianie: cała organizacja może teraz współpracować

Podejmowanie decyzji na podstawie danych sprawdza się najlepiej, gdy zespoły mogą łatwo dzielić się informacjami. Współdzielenie narzędzi w Google Analytics umożliwia zespołom kupującym słowa kluczowe bezproblemową współpracę z zespołami zajmującymi się SEO i treścią. Funkcja Analiza i alerty pozwala wykrywać nieoczekiwane zmiany i powiadamiać współpracowników. Możesz oznaczać kluczowe zdarzenia w historii konta, aby były dobrze widoczne dla innych. Korzystaj z możliwości łatwego projektowania i tworzenia niestandardowych paneli informacyjnych z danymi, które są istotne dla Twojej firmy.

Interfejs API i dostosowania – to Twoje dane, więc formatuj je według własnych potrzeb

Dzięki aplikacjom, wtyczkom i dostosowywanym funkcjom można łatwo zintegrować Google Analytics z procedurami obowiązującymi w Twojej organizacji. Korzystaj z rozwiązań innych firm lub twórz własne aplikacje, korzystając z Interfejsu API usługi Google Analytics.