Od zdjęcia do widoku Street View

Udostępnianie zdjęć Street View na Mapach Google to zasługa całego zespołu programistów Street View. Poniżej kilka słów o tym, jak wygląda ich praca.
Samochód Street View

Gromadzenie zdjęć

Na początek musimy fizycznie objechać i sfotografować miejsca, które mają się znaleźć w SteetView. Planując nasze przejazdy, uważnie obserwujemy słońce, ponieważ musi być ono dostatecznie wysoko, aby cienie nie przesłaniały budynków. Musimy brać też pod uwagę pogodę oraz temperaturę, nie chcemy bowiem, aby śnieg, mgła czy deszcz spowodowały opóźnienia w przejazdach lub nieostrość zdjęć.

Aby jeździć w odpowiednich warunkach oświetleniowych i pogodowych, w USA na przykład zaczynamy od stanów południowych i w miarę jak się ociepla, przemieszczamy się na północ. Następnie wraz ze zbliżaniem się zimy ponownie kierujemy się na południe. W Europie oznacza to, że możemy zacząć na przykład od południowych Włoch, a następnie stopniowo jechać w kierunku Szwecji.

Na kolejnym etapie zastanawiamy się, od jakich miejsc powinniśmy rozpocząć fotografowanie, a ponieważ Street View będzie przydatne dla największej liczby osób w dużych ośrodkach miejskich, to właśnie od nich zaczynamy nasze przejazdy. Często zaczynamy od centrum miasta, gdzie możemy zrobić zdjęcia najpopularniejszych miejsc, a potem kierujemy się na zewnątrz.

Dopasowywanie zdjęć na Mapach Google

W przypadku każdego zdjęcia musimy dokładnie określić miejsce, gdzie zostało wykonane tak, aby w Street View wszędzie widoczne były właściwe zdjęcia. W tym celu łączymy sygnały z kilku czujników umieszczonych na samochodzie, m.in. z urządzenia GPS oraz monitorów, na których mierzona jest prędkość i kierunek poruszania się samochodu.

Dokładne położenie samochodu przez większość czasu wskazuje nam urządzenie GPS, ale różne czynniki, takie jak wysokie budynki w śródmieściu, mogą niekiedy blokować sygnał. W takich przypadkach braki wypełniamy danymi z innych czujników. Po połączeniu wszystkich sygnałów możemy precyzyjnie odtworzyć trasę samochodu.

Ponieważ wiemy dokładnie, w którym miejscu na trasie i w jakim kierunku wykonane zostało każde ze zdjęć, możemy je dopasować do konkretnej lokalizacji, a nawet pochylić i wyrównać zdjęcia wykonane w górzystym terenie.

Przekształcanie zdjęć w panoramę 360 stopni

Kiedy robimy zdjęcia do Street View, chcemy unikać przerw między zdjęciami i dlatego sąsiadujące ze sobą na samochodzie aparaty wykonują zdjęcia, które się wzajemnie na siebie nakładają. Aby usunąć nakładający się fragment i utworzyć ciągły obraz 360 stopni, zdjęcia są ze sobą „zszywane”.

Znamy geometrię poszczególnych aparatów w systemie, dzięki czemu wiemy, w którym miejscu trzeba „zszyć” zdjęcia, aby utworzyć jednolity widok panoramiczny. Następnie stosujemy specjalne algorytmy do przetwarzania zdjęć, które pozwalają zminimalizować „szwy” na łączeniach zdjęć i utworzyć płynne przejścia.

Oryginalne fotografie wyglądają tak: Osiem pojedynczych zdjęć

Następnie zdjęcia są łączone w celu utworzenia ciągłej panoramy: Jedno zdjęcie złożone z ośmiu pojedynczych

Zdjęcie wygląda na zniekształcone, ponieważ jest to płaskie odwzorowanie kulistego kształtu. Tak samo wygląda też kula ziemska po rozłożeniu jej na płaskim kawałku papieru.

Następnie zdjęcie ponownie rzutujemy na kulę, dzięki czemu w Street View obraz wygląda już normalnie.

Istnieje kilka czynników, które trzeba wziąć pod uwagę przy wyświetlaniu właściwego zdjęcia. Po przeciągnięciu Pegmana na mapę określamy najbliższy pasujący widok panoramiczny i wyświetlamy fragment danego zdjęcia, który mieści się w oknie przeglądarki. Gdy przesuwasz obraz w celu wyświetlenia widoku pod innym kątem, wczytywane są inne fragmenty tej samej panoramy 360 stopni.

Kiedy nawigujesz wzdłuż ulicy, musimy określić, które zdjęcie wyświetlić, w miarę jak się przesuwasz. Sprawdzamy to na podstawie sygnałów zbieranych przez samochody, na przykład danych pochodzących z trzech laserów. Szybkość odbicia promienia lasera od powierzchni dostarcza nam informacji o tym, jak daleko znajduje się każdy budynek lub obiekt, i umożliwia budowanie modeli 3D. Gdy myszą wskażesz na miejsce w oddali, taki model 3D pozwala określić najlepszą panoramę do wyświetlenia w danej lokalizacji.

Tych samych danych używamy w programie Google Earth podczas rzutowania zdjęć ze Street View na modele 3D, co pozwala uzyskać jeszcze bardziej realistyczne wrażenia.

Model trójwymiarowy

Zamazywanie zdjęć

Stosujemy również najnowocześniejszą technologię zamazywania twarzy i tablic rejestracyjnych tak, aby na zdjęciach nie można było rozpoznać przechodniów i samochodów. Więcej informacji o zamazywaniu zdjęć znajdziesz w sekcji Prywatność.