WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI ZDJĘCIA FIRMOWE

Przesyłając zdjęcia wewnętrznej i zewnętrznej części Firmy w celu ich wykorzystania przez Google w aplikacjach, oprogramowaniu, usługach i witrynach Google, zobowiązujesz się w imieniu własnym i Firmy („Użytkownik”) przestrzegać Warunków korzystania z usług Google, a także niniejszych warunków dodatkowych („Warunki”).

 1. ODPOWIEDNIE POSTĘPOWANIE I ZAKAZANE SPOSOBY KORZYSTANIA

  Przesyłając zdjęcia, które Google może wykorzystać w swoich aplikacjach, oprogramowaniu, usługach i witrynach, Użytkownik zobowiązuje się:

  • nie przesyłać, nie publikować, nie wysyłać pocztą e-mail, nie przekazywać ani nie udostępniać w inny sposób treści nieodpowiednich, zniesławiających, naruszających prawa, nieprzyzwoitych ani nielegalnych;
  • nie przesyłać, nie publikować, nie wysyłać pocztą e-mail, nie przekazywać ani nie udostępniać w inny sposób żadnych treści, które naruszają jakikolwiek patent, znak towarowy, prawa autorskie, tajemnicę handlową lub inne prawa własności należące do dowolnej osoby – chyba że Użytkownik jest właścicielem tych praw lub uzyskał zgodę właściciela na publikowanie takich treści.
 2. PRZESYŁANIE ZDJĘĆ FOTOGRAFICZNYCH

  Google zastrzega sobie prawo do sprawdzenia i odrzucenia zdjęć fotograficznych, które naruszają naszą politykę treści lub w jakikolwiek sposób są niezgodne z kryteriami określonymi na stronie programu Rekomendowany fotograf Google lub pod innym adresem URL wskazanym w danym czasie przez Google. Dotyczy to na przykład zdjęć, które:

  • zawierają nielegalne treści,
  • naruszają prawa autorskie,
  • naruszają znaki towarowe,
  • zawierają pornografię,
  • podżegają do przemocy,
  • szerzą nienawiść,
  • naruszają prywatność.