Odpowiedzialny łańcuch dostaw

Kodeks postępowania dostawcy

Opracowaliśmy Kodeks postępowania dostawcy Google, by nasze normy ochrony pracowników i środowiska naturalnego były przestrzegane przez wszystkich współpracujących z nami dostawców. Opiera się on na podstawowych wartościach i przekonaniach wyznawanych przez Google, a także na naszym wewnętrznym Kodeksie postępowania pracowników, normach bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz wymogach kontraktowych.

Więcej informacji na temat Kodeksu postępowania dostawcy Google

Zasady dotyczące minerałów z rejonu konfliktu

Obecnie w większości urządzeń elektronicznych znajdują się podzespoły zawierające tantal, cynę, wolfram lub złoto. Metale te mogą pochodzić z terenów Demokratycznej Republiki Konga i sąsiadujących z nią krajów, gdzie od lat trwa wojna domowa, a biorące w niej udział strony starają się przejąć kontrolę nad handlem minerałami. Uważamy, że bardzo ważną sprawą jest umożliwienie pozyskiwania dostępnych w tym rejonie metali w sposób nieoparty na konflikcie, by dbać o ochronę praw człowieka.

Więcej informacji na temat zasad dotyczących minerałów z rejonu konfliktu

Więcej informacji o prowadzonych z należytą starannością działaniach związanych z minerałami z rejonu konfliktu w naszym łańcuchu dostaw znajdziesz w raportach o tych minerałach.

Pobierz raport o minerałach z rejonu konfliktu z 2016 r.

Raport na temat łańcucha dostaw

Współpracujemy z ponad 400 dostawcami z całego świata w celu wytwarzania podzespołów do centrów danych, urządzeń konsumenckich i innych produktów. Dokładamy wszelkich starań, by pracownicy byli traktowani uczciwie i w sposób etyczny, miejsca pracy były zgodne z wymogami BHP, a prowadzona działalność – bardziej ekologiczna. Więcej informacji na temat naszego programu zawiera Raport na temat łańcucha dostaw z 2016 r.

Pobierz raport na temat łańcucha dostaw z 2016 r.

Oświadczenie dotyczące współczesnego niewolnictwa

„Współczesne niewolnictwo” – rekrutowanie, kwaterowanie, transportowanie, dostarczanie lub pozyskiwanie osoby przy użyciu siły, przymusu lub w wyniku oszustwa, w celu wykonywania przez nią pracy przymusowej lub świadczenia usług o charakterze seksualnym. Liczbę ofiar tego procederu szacuje się obecnie na 46 milionów. Dokładamy wszelkich starań, by takie działania nie miały miejsca w naszym łańcuchu dostaw ani innych obszarach naszej działalności. Opracowaliśmy specjalne programy i metody postępowania mające na celu zwalczanie współczesnego niewolnictwa. Więcej informacji na temat podjętych przez nas kroków zawiera nasze Oświadczenie dotyczące współczesnego niewolnictwa z 2016 r.

Pobierz Oświadczenie dotyczące współczesnego niewolnictwa z 2016 r
Powrót do góry